Naar inhoud

Nieuws

 • Voorlopige vaststelling RUP ‘Gedeeltelijke herziening BPA Koestraat’ en RUP ‘Merelbeke-Station’

  Op 28 juni stelde de gemeenteraad twee Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) voorlopig vast, namelijk RUP nr. 9 ‘Merelbeke-Station’ en RUP nr. 11 ‘Gedeeltelijke herziening BPA Koestraat’. RUP’s  zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen kan voor een deel van de gemeente bepaald worden waar men mag bouwen, waar een park kan worden gecreëerd en dergelijke.

   

  Openbaar onderzoek

  Vanaf 5 september 2016 wordt een openbaar onderzoek gestart waarbij burgers gedurende 60 dagen (t.e.m. 3 november 2016) bezwaar kunnen indienen. Vanaf 5 september ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis (dienst stedenbouw). Bezwaren kunnen gemaakt worden gedurende deze 60 dagen per aangetekende brief, of kunnen bij afgifte tegen ontvangstbewijs toegezonden worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke.

  meer
 • flowers Eerste steenlegging gedicht Flowers

  Op 11 juli vond ook de eerste steenlegging van het gedicht Flowers van Merelbeekse dichteres en ambassadeur Yerna Van den Driessche bij de fontein Flowers van Emilio Lopez Menchero plaats. Tegen september 2016 zal het volledige gedicht in steen uitgekapt en gelegd zijn.

  meer
 • Academische zitting Drie nieuwe Merelbeekse ambassadeurs

  Op de Academische viering op maandag 11 juli 2016 t.g.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap verleende het gemeentebestuur drie Merelbekenaren de titel Merelbeeks Ambassadeurs. Al sinds 2001 wordt jaarlijks de ere-titel Merelbeeks Ambassadeur toegekend aan een inwoner of organisatie uit Merelbeke die zich bijzonder heeft ingezet voor de uitstraling van onze gemeente. Dit jaar kregen drie muzikanten de titel:

  2016: Filip Verneert - muzikant

  2016: Ilse Duyck - muzikant

  2016: Luc Van Acker - muzikant

  meer
 • standbeeld Officiële onthulling beeld 'Driekoningen'

  Op maandag 11 juli 2016 werd het beeld ‘Driekoningen’ op het Driekoningenbeeld plechtig onthuld.

  Burgemeester Filip Thienpont samen met Daniël Reunes  - ‘Aloïske’ - De Natussen, en Roger Van Steenberge, kunstenaar.

  meer
 • Plaatsing geluidsschermen langs de E40

  Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) is van plan om twee bruggen op de E40 over de Tijarm en de Oude Gaversesteenweg in 2017 te vervangen. Toen het gemeentebestuur van Merelbeke van de plannen op de hoogte werd gebracht, drong het nogmaals aan op de plaatsing van geluidsschermen langs de noordelijke zijde van de E40. Afhankelijk van de startdatum van de vernieuwing van de bruggen, zullen de geluidsschermen er ongeveer einde 2018 staan.

  meer
 • Heeft u een vraag, melding of klacht?

  Heeft u een een vraag, melding of klacht? Richt uw brief altijd naar de dienst of het algemeen e-mailadres gemeente@merelbeke.be. Op die manier wordt uw vraag of melding correct geregistreerd en behandeld.

  meer
→ Alle nieuws
COMPATIBILITEIT

Om deze website goed te kunnen lezen, raden we je aan om deze browsers te gebruiken:

 • Internet Explorer (versie 7.0 of hoger)
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome

Heb je opmerkingen over onduidelijke informatie, dode links enz. op deze website, stuur die dan naar communicatie@merelbeke.be.