Naar inhoud

Ziekenzorg CM Merelbeke-Centrum

SAMANA = 'samen' en 'mana' ... Samen Kracht(ig) ‘Zorgen voor iemand’ mag niet onderschat worden en het gebeurt meestal in alle stilte. Mantelzorgers zijn heel belangrijk!

 We melden u de blijde geboorte van ‘SAMANA’

VANAF 24 SEPTEMBER 2016 WERD 'SAMANA' DE NIEUWE NAAM VAN ZIEKENZORG CM.


‘Samana’ is de samentrekking van ‘samen’ en ‘mana’, waarbij ‘mana’ levenskracht betekent.

Dus ‘SAMANA’ betekent eigenlijk ‘ Samen Kracht(ig)'Wat blijft ….

 • De christelijke visie is een zeer belangrijke drijfveer tot humanisme en liefde.
 • Meer dan ooit SAMEN met elkaar op voet van gelijkwaardigheid zonder gelijkheid.
 • Het verder groeien in het zoeken naar de kracht van elke mens afzonderlijk en van de kracht die ontstaat door elkaar te vinden en te ontdekken.
 • De aandacht voor menselijke waarden die maatschappelijk niet altijd evident zijn, attent zijn, dankbaarheid, tijd maken om te luisteren, samenkomen in groep, elkaar helpen…
 • De oproep tot de maatschappij om kansen te geven aan deze waarden.
 • De onbetaalbare, gratis inzet van velen! Ja, ook van chronisch zieke mensen!
 • De vrijwilliger is de kracht van SAMANA, samen met beroepskrachten…
 • Samen met CM! Samen met beweging.net!


Wat verder groeit, verandert of nieuw is …

 • Het opkomen voor de rechten van de chronisch zieke personen door chronisch zieke personen.
 • Chronisch zieke personen bepalen nog meer het maatschappelijk beleid op vlak van o.m. gezondheid en welzijn.
 • De betekenis en de toekomst van Samana wordt samen bepaald door al wie bij Samana betrokken is: vrijwilligers en beroepskrachten, mantelzorgers en mensen met kwetsbaarheid, … . In dit SAMEN ligt nog meer de kracht!
 • De christelijke levensvisie is samen met en in dialoog met andere levensvisies een stimulans tot graag zien , tot SAMANA zijn.
 • De dag van de chronisch zieke mens is nog meer een uitbreekmoment!
 • Met nog meer enthousiasme naar de ‘buitenwereld’.
 • We zoeken nog meer om nieuwe mensen aan te spreken : nieuwe vrijwilligers, jonge chronisch zieke mensen, andere kwetsbare mensen (door vereenzaming, door psychische ziekte, … ) .
 • Samana samen met CM is net als Ziekenzorg CM jouw familie ! 


SAMANA

Samana

in ‘samen’ ligt onze kracht

Jij voor mij, ik voor jou

In samen ligt onze kracht

elkaar tot vervulling, elkaar tot leerschoolsamen op weg gaan van kwetsbaarheid en beperkingen

naar kracht en nieuwe mogelijkhedenSamana

samen sterk

samen in kracht uit hogere ‘Kracht’

samen in een kracht groter dan onze eigen kracht

samen in de kracht van herstel en nieuwe oriëntatieSamana

samen in de kracht van opstanding en verrijzenis

uit verdriet en verlies

uit ontmoediging en berusting

uit uitzichtloosheid en hopeloosheid

Samana

samen eten van brood om van te leven

samen drinken van de bron die geen dorst meer geeftSamana

wat een kracht

wat een kans

wat een zegen

samen in kwetsbaarheid en in zorg

het beste tussen mensen

het beste van het evangelie.VAARWEL ZIEKENZORG CM

WELKOM SAMANA samen met CM !

Wie meer inlichtingen wenst over SAMANA Merelbeke –Centrum kan terecht bij Ivan Leroy via 0476 / 24 37 87 of via ivan.leroy@pandora.be

SAMANA  is een vereniging van en voor langdurig zieken en gezonden.


Samen met duizenden vrijwilligers biedt SAMANA een waaier van activiteiten aan om het sociaal isolement van langdurig zieken te doorbreken en ze te steunen in hun leven met een chronische ziekte.


Voorstelling van het nieuwe bestuur van SAMANA Merelbeke-Centrum:

Voorzitter: Ivan Leroy - B.A. Verhaegenlaan 44 en Maria Van de Merlen - Beukenstraat 8

Penningmeester: Gerarda Van De Putte - Kloosterstraat16

Secretariaat: Ivan Leroy - B.A.Verhaegenlaan 44

Verantwoordelijke uitstappen, Lourdes, uitnodigingen, ledenbestand, verzekering: Noël Garré - Poelstraat 24

Verantwoordelijke verjaardagen: Monique De Praeter - Hundelgemsesteenweg 475

Proost: Z.E.H. A. Dhooghe - Hundelgemsesteenweg 339

Medewerkers - huisbezoeken: Ann Volckaert - Hundelgemsesteenweg 648 en Marietje De Bruycker - Populierenhof 3

Verantwoordelijke CM-secretariaat: Pascal Rousseaux - Hundelgemsesteenweg 690


De Samanakern Merelbeke-Centrum maakt deel uit van de Regio Scheldemolen (samen met de Ziekenzorgkernen van 'Klein Land van Rode - Bottelare/Munte/Lemberge', Asper, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Eke, Merelbeke-Flora).

Regiovoorzitter: Ivan Leroy

FACEBOOK


De kern SAMANA Merelbeke-Centrum is actief op facebook. Berichten en foto's van activiteiten kan je daar terug vinden.


Contact

B.A. Verhaegenlaan 44 9820 Merelbeke
tel. 09 239 90 45
gsm 0476 24 37 87
e-maile-mail
website website

Voorzitter

Ivan Leroy - Van de Merlen Maria B.A. Verhaegenlaan 44 - Beukenstraat 8 9820 Merelbeke
tel. 09 239 90 45 - 09 324 41 84
gsm 0476 24 37 87
e-mail e-mail

Secretaris

Leroy Ivan B.A. Verhaegenlaan 44 9820 Merelbeke
tel. 09 239 90 45
gsm 0476 24 37 87
e-mail e-mail

Ons lokaal

CM-zaal - Jules Maenhautcentrum Hundelgemsesteenweg 690 9820 Merelbeke