U bent hier

Studie verkeersveilige doortocht en dorpskernvernieuwing Bottelare

Het gemeentebestuur werkt samen met de bewoners aan een verkeersveilig en leefbaar Bottelare.

 

Het gemeentebestuur van Merelbeke heeft de ambitie om in de nabije toekomst de dorpskern van Bottelare verkeersveiliger en leefbaarder te maken. Ontwerpbureau OMGEVING i.s.m. mobiliteitsbureau Traject zullen in samenspraak met de buurtbewoners en het gemeentebestuur een gedragen inrichtingsplan voor de publieke ruimte opmaken. In dit kader werd al een grondige terreinstudie uitgevoerd, werden er historische data verzameld en werd een stuurgroep met lokale actoren samengesteld.

 

Via een participatietraject zullen de buurtbewoners en andere partners nu een belangrijke stem krijgen in de opmaak van dit inrichtingsplan. Zo hoopt de gemeente een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen van alle betrokkenen en te komen tot een gedragen ontwerp.

 

In maart en april 2019 kregen de inwoners van Bottelare een enquêteur over de vloer, waarbij gepeild werd naar hun wensen en noden over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in hun dorp. Deze bevraging gebeurde door vrijwilligers van het Bewonersplatform, i.s.m. de werkgroep Verkeers Veilig Bottelare en de O.-L.-V. Visitatie Basisschool, waarvoor het gemeentebestuur hen uitdrukkelijk wenst te bedanken.

 

De resultaten van de enquête en de eerste analyses werden door het studiebureau Omgeving voorgesteld op het eerste dorpsdebat op 10 mei in de Patrokring. Alle inwoners van Bottelare werden hierop uitgenodigd. Velen gingen op deze uitnodiging in en debateerden over de verschillende thema’s.

 

In een latere fase volgt nog een tweede dorpsdebat waarbij de eerste schetsontwerpen verder kunnen besproken en bijgestuurd worden.

 

Voor alle vragen en suggesties kun je mailen naar Studiebottelare [at] merelbeke.be .

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Infrastructuur
Werkplaatsen de Werf
Kloosterstraat 26
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(28/09) tot

Contact

  • 09 210 33 80
09 210 32 99
werken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Het gemeentebestuur van Merelbeke wil verder investeren in ruimte voor vrijetijdsbeleving. Een van de manieren om dat te realiseren is de ontwikkeling van sportpark Molenkouter.

  • Op 3 februari 2018 is de eerste steen gelegd van Cultuurhuis Merelbeke in het hart van de gemeente.

  • Zes inspraakmomenten over het nieuwe bestuursakkoord.

  • De ontwikkeling van de site van 'huis Hebbelynck en de parking Vredegerecht'

  • site Tramstelplaats