15. RUP bescherming open ruimte

Wat?

We maken momenteel een RUP ‘Bescherming Open Ruimte’ op. Daarmee willen we de nog onbebouwde gebieden die door het gewestplan bestemd werden als ‘woonuitbreidingsgebieden’ (WUG) grotendeels omvormen tot open ruimte. In de bebouwde gebieden gelegen in woonuitbreidingsgebied kan minstens het bestaande aantal woningen behouden blijven. Ook het gebied dat achter de woningen langs de Veldstraat  ligt (in de richting van het Hollebeekpark) en nu als ‘woongebied met landelijk karakter’ is bestemd willen we omvormen.  De opmaak van de start- en procesnota is klaar en we willen graag jouw mening horen.

Je vindt de start- en procesnota onderaan deze pagina bij 'Bijlagen'. Hier vind je ook een kaartje over welke gebieden het precies gaat.

Infomoment

Ben je eigenaar van percelen binnen zo’n gebied? Hou dan woensdag 1 juli zeker vrij. Dan geven we een toelichting in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Om de COVID-19 maatregelen te kunnen respecteren moet je wel een afspraak maken. Dit kan door te bellen naar 09 210 32 80.

Je kan reserveren voor volgende momenten:

- Woensdag 1 juli: 19 - 20 uur

- Woensdag 1 juli: 20 - 21 uur

- Woensdag 1 juli: 21 - 22 uur

 

Op 15, 17 en 19 juni hielden we ook al digitale vergaderingen. De filmpjes daarvan kan je bekijken via volgende link: www.youtube.com/channel/UCyNOPMcQBfF5rV2pxv4T0KA 

Info vragen of afspraak maken

Zit je toch nog met een persoonlijke vraag en wil je hierover meer uitleg? Dat kan. je kan een mail sturen aan publiekeruimte [at] merelbeke.be of je kan een afspraak maken. Van 29 juni tot en met 13 september 2020 kun je op volgende momenten langskomen:

Woensdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur

Woensdagnamiddag tussen 14 en 19.30 uur

Vrijdagvoormiddag tussen 9 en 12 uur

Ook hiervoor maak je een afspraak via 09 210 32 80.

Adviezen en bezwaren

Heb je een advies voor ons of wil je een bezwaar indienen, dan kan dat tijdens de openbare raadpleging van 29 juni tot en met 13 september 2020. Je kan dat doen op volgende manieren:

  • per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke
  • bij afgifte tegen ontvangstbewijs (na telefonische afspraak met dienst Communicatie en onthaal)
  • per mail aan publiekeruimte [at] merelbeke.be

Bekijk ook