13. RUP Hollebeek (in opmaak)

Wat?

 

Op 27 juni 2017 besliste de gemeenteraad tot de opmaak van RUP nr. 13 'Hollebeek'. Tot op heden is het plangebied volgens het gewestplan in 'woongebied' gelegen. Het doel van dit RUP is om de huidige natuurlijke invulling ook planmatig vast te leggen met een andere bestemming dan 'woongebied'.

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Merelbeke keurde op 15 januari 2018 de start- en procesnota goed van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (nr. 13) Hollebeek. In het voorjaar van 2018 werd een eerste openbaar onderzoek gehouden, waarbij een participatievergadering plaatsvond. Tijdens deze vergadering en in het openbaar onderzoek kwamen verschillende suggesties en adviezen binnen, waar het planteam van dit RUP mee aan de slag ging.

 

Dit leidde tot een scopingnota en procesnota, die op 26 november 2019 voorlopig aanvaard werd door de gemeenteraad. De volgende stap is een 2de openbaar onderzoek. Dit onderzoek loopt van 9 maart tot en met 7 mei 2020. De scoping- en procesnota, het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP nr. 13 ‘Hollebeek’ zijn raadpleegbaar op deze webpagina en liggen gedurende deze periode ook ter inzage in het gemeentehuis, Hundelgemsesteenweg 353 in Merelbeke, dienst Omgeving (eerste verdieping), van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 19.30 uur.

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen gemaakt worden op volgende manieren:

  • per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen, Hundelgemsesteenweg 353, 9820 Merelbeke

  • bij afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst Omgeving, eerste verdieping gemeentehuis

  • per mail via publiekeruimte [at] merelbeke.be

 

Eventuele bezwaren worden na het openbaar onderzoek behandeld door de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (kortweg GECORO). Indien zij achten dat er geen gegronde bezwaren zijn, wordt het RUP definitief aanvaard.

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Ruimte
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot
Enkel op afspraak

Contact

  • 09 210 33 10
publiekeruimte [at] merelbeke.be

Bekijk ook