U bent hier

Groenbemesting

Met dit formulier kan je een toelage aanvragen voor het toepassen van groenbemesting als erosiebeperkende maatregel. Hou je digitale aankoopfactu(u)r(en) beschikbaar. Je kan ze uploaden en de volledige aanvraag meteen doorsturen.

Gegevens over de aanvrager
Gegevens over de bedrijfszetel
Gegevens voor de betaling
Gegevens over de akkerbouwgronden van uw onderneming
Vul de totale oppervlakte van de voor akkerbouw in aanmerking komende teeltgronden van uw onderneming in. (Let op: NIET de oppervlakte ingezaaid met groenbemesters)
ha
(Bijvoorbeeld: 13,65 hectare)
Gegevens over de groenbemesting
Hieronder kan je per groenbemester invullen welke percelen je ermee hebt ingezaaid.
Groenbemester 1
Enkel groenbemesters uit de lijst van het Departement Landbouw en Visserij worden in aanmerking genomen.
Vul aan waar ruimte voorzien is (puntjes). Overbodige tekst of opsommingen mag je verwijderen.
Vul aan waar ruimte voorzien is (puntjes). Overbodige tekst of opsommingen mag je verwijderen.
hectare
(Bijvoorbeeld: 2,74 ha)
Groenbemester 2
Enkel groenbemesters uit de lijst van het Departement Landbouw en Visserij worden in aanmerking genomen.
Vul aan waar ruimte voorzien is (puntjes). Overbodige tekst of opsommingen mag je verwijderen.
Vul aan waar ruimte voorzien is (puntjes). Overbodige tekst of opsommingen mag je verwijderen.
hectare
(Bijvoorbeeld: 2,74 ha)
Groenbemester 3
Enkel groenbemesters uit de lijst van het Departement Landbouw en Visserij worden in aanmerking genomen.
Vul aan waar ruimte voorzien is (puntjes). Overbodige tekst of opsommingen mag je verwijderen.
Vul aan waar ruimte voorzien is (puntjes). Overbodige tekst of opsommingen mag je verwijderen.
hectare
(Bijvoorbeeld: 2,74 ha)
Groenbemester 4
Enkel groenbemesters uit de lijst van het Departement Landbouw en Visserij worden in aanmerking genomen.
Vul aan waar ruimte voorzien is (puntjes). Overbodige tekst of opsommingen mag je verwijderen.
hectare
(Bijvoorbeeld: 2,74 ha)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Verklaring & privacy