U bent hier

Subsidie onderwijs - wereldburgerschap

Waarvoor kan je een aanvraag indienen?

Elke activiteit of project gericht op kinderen met als doel wereldburgerschap en internationale samenwerking te introduceren en mondiaal en klimaatbewust denken te stimuleren.

Wie kan er aanvraag indienen?

Iedereen die verbonden is aan een school (directie, zorg, leerlingen, leerkrachten of oudercomité)

Meer weten?

Het volledige reglement kan je online lezen en downloaden.

Wil je graag inspiratie opdoen voor toekomstige projecten, neem een kijkje in de inspiratiegids.

Werkwijze

Er kan 1 aanvraag worden ingediend per schooljaar. Dit in de periode van september tot eind november. De aanvraag slaat op activiteiten, voorstellingen of aankopen die in datzelfde schooljaar zullen worden uitgevoerd. De aanvraag gebeurt via dit digitaal formulier.

Je krijgt na indienen een ontvangstbevestiging in je mailbox. Een medewerker van de jeugddienst neemt nadien contact met jullie en zorgt voor de uitbetaling van 75% van het aangevraagde budget.

Na aflopen van de activiteit, voorstelling of aankoop bezorg je één ingevulde onkostennota  met bijhorende betalingsbewijzen en/of facturen aan de jeugddienst.
Deze onkostennota moet worden ingediend voor het eind van het schooljaar.

 
1 Begin 2 Voltooid
Gegevens over de aanvrager
In dit luikje vragen we jouw contactgegevens op. Deze gegevens zullen gebruikt worden om de aanvraag te vervolledigen en jou te contacteren indien nodig.
Geef hier opnieuw je e-mailadres op. Zo voorkomen we tikfouten en kunnen we de juiste persoon contacteren nadien.
BE
Geef hier het rekeningnummer op die gebruikt mag worden om de toelage te storten.
Gegevens over de aanvraag
Hieronder wordt informatie gevraagd over jouw specifieke activiteit. Deze informatie hebben we nodig om te bepalen of jullie recht openen op een subsidie
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt pptx xls xlsx zip.
Verklaringen