U bent hier

AGB Merelbeke

Wat?

Elk lokaal bestuur voert heel wat taken en projecten van gemeentelijk belang uit. De meeste van deze taken en projecten worden behartigd door de gemeente, die wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. 

Wanneer een lokaal bestuur kan aantonen dat zij bepaalde taken en projecten efficiënter kan uitvoeren via een andere entiteit, kunnen deze activiteiten verzelfstandigd worden.

De gemeente Merelbeke heeft op 26 april 2016 een autonoom gemeentebedrijf (AGB) opgericht om haar vrijetijdsinfrastructuur te beheren en uit te baten. Merelbeke volgt daarmee het voorbeeld van heel wat Vlaamse steden en gemeenten. In Vlaanderen zijn er intussen 170 AGB’s actief.

Hoe?

De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf zorgt ervoor dat de btw bij grootschalige infrastructuurprojecten gerecupereerd kan worden. Bovendien werkt een AGB efficiënter en sneller, wat het vrijetijdsaanbod in Merelbeke alleen maar ten goede komt.

Opdracht

De uitdagingen voor AGB Merelbeke zijn alvast groot: in 2017 begint de bouw van een bijkomende sporthal en van het nieuwe gemeenschapscentrum.

Bestuur

Het autonoom gemeentebedrijf Merelbeke wordt bestuurd door twee organen:Raad van Bestuur AGB Merelbeke

  • de raad van bestuur is te vergelijken met de gemeenteraad, dat als hoogste besluitvormingsorgaan ruime bevoegdheden heeft (vaststelling en goedkeuring van meerjarenplan, budget, beheersovereenkomsten,belangrijke investeringsdossiers,…). De raad van bestuur bestaat uit 11 leden en telt vertegenwoordigers uit meerderheid en oppositie. Tim de Keukelaere (Open VLD) is voorzitter en Isabelle Van de Steene (CD&V) ondervoorzitter. Verder bestaat de raad van bestuur uit: Sandra Van de Velde (CD&V), Wim Simoens (CD&V), Erwin Saegerman (CD&V), Ingrid Willems (Open VLD), John Engels (Open VLD), Patricia Sarasin-D'Haene (sp.a), Marijke Pruyt (Groen), Lorin Mignolet (Groen), Mario Dysserinck (Groen), Sabrina Schollaert (N-VA) en Joris Van De Vyver (N-VA).
  • Het dagelijkse bestuur van AGB Merelbeke  wordt toevertrouwd aan een directiecomité dat wordt voorgezeten door gemeenteraadsvoorzitter Bertrand Vrijens (sp.a). Verder bestaat het directiecomité uit burgemeester Filip Thienpont (CD&V), schepenen Egbert Lachaert (Open VLD), Luc Van Huffel (Open VLD) en Isabella Van De Steene (CD&V) en vrijetijdscoördinator Michaël Pector.

Lijst besluiten raad van bestuur AGB

Na elke raad van bestuur van het AGB wordt een lijst opgemaakt van de besluiten die zijn genomen. Hieronder vind je ook de oprichtingsakte, statuten en beheersovereenkomst van het AGB en de recentste beleidsrapporten (budget en meerjarenplan).

Wenst u inzage in één van de besluiten van de raad van bestuur van het AGB, dan kan u dit stuk altijd opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. U stuurt een e-mail naar gemeente [at] merelbeke.be, met uw adresgegevens en een duidelijke omschrijving van het aangevraagde bestuursdocument. Hou er rekening mee dat bepaalde gegevens niet openbaar worden gemaakt, zoals persoonsgegevens van burgers en personeelsleden.

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

 

Oprichting

Verslag van het college van burgemeester en schepenen - Oprichting

20162604GR_oprichting AGB en vaststellen statuten.pdf

Beheersovereenkomst gemeente - AGB

BSL GR 20201027 - Statutenwijziging AGB (publicatie op 30 oktober 2020)

 

Beleidsrapporten

Budget 2019

Meerjarenplan 2017-2021

Goedgekeurde budgetwijziging_1_2019 door de raad van bestuur van het AGB (publicatie op 2 juli 2019)

Goedgekeurde budgetwijziging_1_2019 door de gemeenteraad (publicatie op 2 juli 2019)

Goedgekeurde budgetwijziging_2_2019 door de raad van bestuur van het AGB (publicatie op 17 okt 2019)

Goedgekeurde budgetwijziging_2_2019 door de gemeenteraad (publicatie op 24 okt 2019)

BSL RvB AGB 20201209 - meerjarenplanaanpassing nr. 1 AGB 2020-2025 (publicatie op 17 dec)

BSL GR 20201215 - meerjarenplanaanpassing nr. 1 AGB 2020-2025 (publicatie op 4 januari 2021)

Bundel documentatie meerjarenplanaanpassing AGB 2020-2025 (publicatie op 17 dec 2020)

Besluitenlijst

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 29 november 2016

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 19 december 2016

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 26 april 2017

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 26 juni 2017

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 13 september 2017

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 13 december 2017

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 21 maart 2018

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 23 mei 2018

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 6 juni 2018

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 24 oktober 2018

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 12 december 2018

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 10 april 2019 (publicatie op 29 mei 2019)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 24 april 2019 (publicatie op 29 mei 2019)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 22 mei 2019 (publicatie op 29 mei 2019)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 19 juni 2019 (publicatie op 24 juni 2019)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 18 september 2019 (publicatie op 25 september 2019)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 9 oktober 2019 (publicatie op 18 okt 2019)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 11 december 2019 (publicatie op 17 dec 2019)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 8 januari 2020 (publicatie op 16 jan 2020)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 29 januari 2020 (publicatie op 4 februari 2020)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 25 maart 2020 (publicatie op 31 maart 2020)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 25 mei 2020 (publicatie op 26 mei 2020)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 23 september 2020 (publicatie op 30 september 2020)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 9 december 2020 (publicatie op 15 dec 2020)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 10 februari 2021 (publicatie op 12 februari 2021)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 24 februari 2021 (publicatie op 25 februari 2021)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 31 maart 2021 (publicatie op 1 april 2021)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 5 mei 2021 (publicatie op 11 mei 2021)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 23 juni 2021 (publicatie op 28 juni 2021)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 29 september 2021 (publicatie op 30 september 2021)

Besluitenlijst raad van bestuur AGB van 15 december 2021 (publicatie op 17 december 2021)

Reglementen en verordeningen

Besluit Raad van Bestuur AGB 11 december 2019 - tariefreglement socio-culturele infrastructuur (publicatie op 16 dec 2019)

Besluit gemeenteraad 17 december 2019 - tariefreglement socio-culturele infrastructuur (publicatie op 19 dec 2019)

BSL RvB AGB 20201209 - tariefreglement cultureel aanbod (publicatie op 17 dec 2020)

Bekijk ook

  • De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

  • De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, hij is ook de vertegenwoordiger van de centrale overheid in de gemeente. Hij is eveneens het hoofd en verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie.