EFRO-project Bergwijkbrug

Wat?

Zeg Merelbeke en je zegt de Ringvaart. Over die Ringvaart hebben we nu twee gelijkaardige hangbruggen. Officieel zijn dat de Vandepittebrug (Hundelgemsesteenweg) en de Bergwijkbrug (Fraterstraat). Beide werden gebouwd nog vóór de Ringvaart gegraven werd. De Vandepittebrug werd opgeleverd in 1964, de Bergwijkbrug al in 1957.  Die laatste is dus meer dan 60 jaar oud. En dat begint zijn sporen na te laten: de brug is niet meer in al te beste staat.

Waar de Vandepittebrug nog fietspaden heeft, is de Bergwijkbrug te smal om wandelaars, fietsers en voetgangers tegelijk te laten passeren. Er is dan ook al jaren sprake om een fietsersbrug op te richten naast de bestaande brug. Maar na inspectie door De Vlaamse Waterweg, beheerder van de Ringvaart en de bruggen, blijkt dat de brug aan vervanging toe is.

De gemeente deed daarom mee aan een Europese oproep voor fietsersbruggen en haalde een slordige 736.000 euro binnen om het fietsgedeelte van de brug deels te kunnen financieren. Daarnaast kan de gemeente rekenen op een subsidie van 100% van de provincie Oost-Vlaanderen voor de fietsinfrastructuur. Hierdoor kost het de gemeente (volgens de huidige raming) dan ook geen enkele euro om de brug te laten bouwen.

Eind 2017 volgde de aanbesteding door de Vlaamse Waterweg om dan meteen van start te gaan met het ontwerp. Dat kreeg vorm gedurende 2018. Al snel bleek ook dat ook de kruispunten rond de brug best  worden heraangelegd. En gelijktijdig was de provincie Oost-Vlaanderen al bezig met het ontwerpen van de fietssnelweg langs de Ringvaartstraat en verderop langs de Verbrande Heiwegel (tussen Fraterstraat en Gontrode Heirweg, achter de Heiwijk). De plannen die al bestonden werden dan ook meegenomen in het project van de brug.

 

Het ontwerp

De nieuwe brug heeft 3 rijstroken voor wagens: twee in de richting van het zuiden (Merelbeke-Centrum en op- en afrit R4) en één in de richting van het noorden (Flora). Voor de fietsers is er een afgescheiden fietspad van 3,5 meter breed, met daarnaast een voetpad.

Aan het kruispunt van de Ringvaartstraat zal het fietspad zowel over als onder de brug lopen. De onderdoorgang sluit aan bij de Koekoeksdreef om zo vlot en veilig van de Ringvaartstraat naar Flora te fietsen, maar evengoed kan je hier terugdraaien en de brug oversteken richting Guldensporenlaan. Alle fietspaden zijn in beide richtingen toegankelijk.

Bij het tweede kruispunt bleek een tunnel onder de Guldensporenlaan niet mogelijk vanwege de beperkte ruimte. Bij de afstelling van de verkeerslichten wordt wel voorzien dat een conflict tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers en voetgangers onmogelijk wordt. Naast de werken aan de brug en de kruispunten wordt ook een 3derijstrook op de Guldensporenlaan richting op- en afrit R4 aangelegd. Op die manier hopen de overheden zowel het fiets als het autoverkeer in deze omgeving vlotter te doen verlopen.

Begin maart 2018 werd de bouwvergunning ingediend. Het is nu afwachten of het dossier meteen ontvankelijk wordt verklaard en meteen vergund wordt. Als alles goed verloopt kunnen de werken starten in het najaar. Dit betekent nog niet meteen dat de brug dichtgaat. De eerste maanden zal vooral gewerkt worden aan de oevers van de Ringvaart.  Pas begin 2020 zal de brug dichtgaan. Dan wordt de oude brug afgebroken en de nieuwe heropgebouwd, samen met de infrastructuur rondom de brug. Alles bij elkaar zal de brug meer dan één jaar dicht zijn.

 

Verkeersbord wegenwerken

Wegenwerken 1 tot en met 12 juli    

De gemeente heeft de voorbije maanden al samengezeten met de omliggende gemeenten en de hogere overheden om mogelijke maatregelen te overlopen. Die variëren van het voorzien van bepaalde omleidingen tot het inzetten op andere, meer duurzame vervoerswijzen. De gemeente zal er ook alles aan doen om alle woningen, bedrijven en zeker ook de handelszaken steeds bereikbaar te houden. Maar één ding is zeker: deze werken zullen verkeershinder opleveren.

Van 1 tot en met 12 juli wordt op de Guldensporenlaan gewerkt aan de nutsleidingen. Die moeten immers nu verplaatst worden, om de verlenging van de afslagstrook tussen Fraterstraat en R4 begin 2020 te realiseren. De rijstrook richting de R4, het fietspad en de grasstrook zal niet meer toegankelijk zijn, enkel eenrichtingsverkeer van de R4 richting de Fraterstraat is dan mogelijk. De snelheid wordt hier beperkt tot 30km per uur. De tankstations zijn nog bereikbaar vanaf de op- en afrit van de R4 en de Heidestraat. Inrijden kan enkel vanuit de richting van de R4-afrit, uitrijden moet richting de Fraterstraat. Voor fietsers is een fietsersdoorgang voorzien zodat je langs de werfzone in beide richtingen kan fietsen.

 

Omleidingen

Tijdens de werken wordt het verkeer van de Guldensporenlaan richting R4 omgeleid. Onderstaande kaart geeft de omleidingen weer.

  • Als je uit het zuiden van Merelbeke komt, rijd je best om via de Poelstraat, de Lamstraat en de Salisburylaan (blauwe omleiding). In de Poelstraat en de Lamstraat zijn de bloembakken weggenomen voor een betere doorstroming en geldt een stilstand- en parkeerverbod op de rijbaan. Een ledbord herinnert de bestuurders aan de maximumsnelheid van 50 km per uur. De politie voert regelmatig controles uit.
  • Wie van het centrum, Zwijnaarde, Flora en de kleine Fraterstraat komt, kan de R4-Buitenring bereiken via de Hundelgemsesteenweg, de R4-Binnenring, de Ghelamco Arena en de brug over de Ringvaart (rode omleiding).
  • Lijn 43 van De Lijn rijdt vanaf de Bergwijkbrug om via de Hundelgemsesteenweg, de Lembergsesteenweg, de Roskamstraat en de Hoveniersstraat.

In de tweede week van de werken moet ook een nutsleiding onder de Fraterstraat worden aangepast. Er zal steeds nog verkeer in of uit kunnen rijden, maar de wijze waarop moet nog worden bepaald door de aannemer in functie van de aanwezige nutsleidingen in de ondergrond.

 

Eenrichtingsverkeer in de Wafelstraat
Om sluipverkeer via de Motsenstraat en de Wafelstraat naar de Lamstraat te vermijden, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist eenrichtingsverkeer in te richten in de Wafelstraat, tussen nummer 5B en de Galgewegel. Concreet betekent dit dat - met uitzondering van de bewoners van huisnummers 5A en 5B - het niet meer mogelijk is om vanuit de Hollebeekwijk de Wafelstraat uit te rijden richting de Poelstraat. Dat zal ook worden gesignaleerd ter hoogte van de Motsenstraat. Vanaf de Poelstraat kan de Hollebeekwijk dan ook nog enkel worden ingereden.

Deze maatregel blijft van kracht tot en met 2 september 2019 en zal vervolgens geëvalueerd worden. De politie zal regelmatig controles uitvoeren op de maximumsnelheid van 30 km per uur.