U bent hier

Besluiten gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Wat?

Na elke gemeenteraad wordt een lijst opgemaakt van de besluiten die de raad heeft genomen. Hieronder vind je ook een overzicht van de nieuwe en gewijzigde reglementen en verordeningen en andere relevante documenten van de gemeenteraad.

Wenst u inzage in één van de besluiten van de gemeenteraad, dan kan u dit stuk altijd opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur. U stuurt een e-mail naar gemeente [at] merelbeke.be, met uw adresgegevens en een duidelijke omschrijving van het aangevraagde bestuursdocument.

Wilt u een klacht indienen tegen een besluit? Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

 

 

Besluiten gemeenteraad

GR20190111 - Lijst besluiten (publicatie op 18 januari 2019)

GR20190122 - Lijst besluiten (publicatie op 30 januari 2019)

GR20190226 - Lijst besluiten (publicatie op 4 maart 2019)

GR20190326 - Lijst besluiten (publicatie op 1 apr 2019)

GR 20190423 - Lijst besluiten (publicatie op 26 apr 2019)

GR 20190528 - Lijst besluiten (publicatie op 5 juni 2019)

GR 20190625 - Lijst besluiten (publicatie op 1 juli 2019)

GR 20190924 - Lijst besluiten (publicatie 30 september 2019)

GR 20191022 - lijst besluiten (publicatie op 24 okt 2019)

GR 20191126 - lijst besluiten (publicatie op 29 nov 2019)

GR 20191217 - lijst besluiten (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20200128 - lijst besluiten (publicatie op 31 jan 2020)

GR 20200218 - Lijst besluiten (publicatie op 21 feb 2020)

GR 20200324 - Lijst besluiten (publicatie op 26 mrt 2020)

GR20200428 - Lijst besluiten (publicatie op 7 mei 2020)

GR 20200526 - Lijst besluiten (publicatie op 29 mei 2020)

GR 20200623 - Lijst besluiten (publicatie op 01 juli 2020)

Reglementen en verordeningen

GR20180123 - retributie activiteitenaanbod jeugd (publicatie op 1 februari 2018)

GR20180227 - toelagereglement groenbemesters (publicatie op 12 maart 2018)

GR20180227 - toelagereglement initiatieven gericht naar kinderen, jongeren en opvoeders (publicatie op 12 maart 2018)

GR20180227 - retributiereglement activiteiten bibliotheek (publicatie op 12 maart 2018)

GR20180522 - Aanvullende politieverordening parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen (publicatie op 6 juni 2018)

GR20180626 - retributie basisonderwijs (publicatie op 5 juli 2018)

GR20180626 - retributie muziekatelier (publicatie op 5 juli 2018)

GR20180626 - Aanvullende politieverordening Verlorenbroodstraat (publicatie op 5 juli 2018)

GR20180626 - Aanvullende politieverordening Fraterstrat tussen Gontrode Heirweg en Ringvaartstraat (publicatie op 5 juli 2018)

GR 20180925 - gebruik tijdelijk vaste camera's op een niet-besloten plaats inzake sluikstorten (publicatie op 5 oktober 2018)

GR 20180925 - politieverordening Herfstlaan (publicatie op 5 oktober 2018)

GR 20180925 - politieverordening Van Goethemstraat (publicatie op 5 oktober 2018)

GR20190226 - Aanvullende permanente politieverordening Lembergsesteenweg (publicatie op 8 mrt 2019)

GR 20190226 - Aanvullende permanente politieverordening verdrijvingsvlakken Hundelgemsesteenweg (publicatie op 8 mrt 2019)

GR 20190625 - RIB dagelijks bestuur (publicatie op 4 juli 2019)

GR 20190625 - RIB geringe dagontvangsten (publicatie op 4 juli 2019)

GR 20190625 - RIB kasprovisies (publicatie op 4 juli 2019)

GR 20190625 - RIB dagelijks personeelsbeheer (publicatie op 4 juli 2019)

GR 20190924 - Retributiereglement op bibprogrammatie (publicatie op 3 oktober 2019)

GR 20190924 - Retributies op bibprogrammatie - bijlage (publicatie 3 op oktober 2019)

GR 20191126 - Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein (publicatie op 3 dec 2019)

GR 20191217 - reglement inwendig bestuur inzake budgetten (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - Prijssubsidiereglement zwembad (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - opcentiemen op Vlaamse heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen(publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - opcentiemen op Vlaamse heffing op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten(publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op leegstand gebouwen en woningen (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op verwaarlozing gebouwen en woningen (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op tweede verblijven (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting activering onbebouwde kavels (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op publiciteitspanelen (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op nachtwinkel en private bureaus voor telecommunicatie (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op banken en daarmee gelijkgestelde instellingen (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op verspreiden niet-geadresseerde drukwerken en daarmee gelijkgestelde (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op motoren (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op ophalen en verwerken afvalstoffen op basis van Diftar (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op niet optimaal afkoppelen hemelwater (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op aanvraag en/of afgifte omgevingsvergunning (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op afgifte administratieve stukken (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - belasting op exploitatie taxidienst en/of dienst verhuren voertigen met bestuurder (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - algemene gemeentebelasting op bedrijven (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - retributie op leveren technische prestaties ten behoeve van derden (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - retributie afvalbeheer (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - verlengen toelagereglementen (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20191217 - tariefreglement AGB - socio-culturele infrastructuur (publicatie op 19 dec 2019)

GR 20200218 - retributiereglement op het gebruik van de socio-culturele infrastructuur (publicatie op 24 feb 2020)

GR 20200218 - wedstrijdreglement Helden op de Fiets (publicatie op 24 feb 2020)

GR 20200218 - Subsidiereglement internationale samenwerking (publicatie op 27 feb 2020)

GR 20200428 - RIB ter beschikking stellen van roerende goederen uit het gemeentelijk patrimonium (publicatie 7 mei 2020)

RMW 20200623 - retributie administratieve kosten (publicatie op 30 juni 2020)

GR 20200623 - Besluit financieel steunpakket in kader van COVID-19 (publicatie op 30 juni 2020)

 

Huishoudelijk reglement en deontologische code

GR 20190924 - Huishoudelijk reglement gemeenteraad (publicatie op 30 september 2019)

Deontologische code voor de werking van de gemeenteraad (publicatie op 25 februari 2019)

 

Andere stukken

Deontologische code gemeentepersoneel

GR20190326 - erkenning advies- en inspraakorganen

GR 20191126 - Rechtspositieregeling gemeentepersoneel (publicatie op 3 dec 2019)

 

 

 

Bekijk ook / Linken

- https://merelbeke.be/bestuur/over-ocmw-merelbeke/besluiten-raad-voor-maa...

- https://www.merelbeke.be/bestuur/belastingen-en-retributies

 

 

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Interne organisatie
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot
Morgen: tot

Contact

  • 09 210 33 30
09 210 32 99
gemeente [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • De agenda bevat alle punten waarover de raad in een bepaalde zitting een beslissing moet nemen. 

  • Vanuit de gemeenteraad werden er 4 gemeenteraadscommissies opgericht: algemeen beleid en interne zaken, omgeving en duurzaamheid, mobiliteit en openbare werken en zorg, vrije tijd en onderwijs.

  • Na elke gemeenteraad worden de notulen opgemaakt. Deze vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en de volledige tekst van de bijhorende beslissingen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan die punten waaromtrent de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen.