U bent hier

Beleid

Beleidsplannen

De beleid- en beheerscyclus is een organisatiebreed instrument dat beleid en beheer op elkaar afstemt.

Projecten

Hier vind je info over de grote lopende projecten in de gemeente.

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke overheid in Vlaanderen verplicht is om haar burgers zo goed mogelijk te informeren.

Vragen, meldingen, klachten en suggesties

Heb je een klacht, vraag, suggestie of melding? Dan kan je hier terecht.

Verzoekschriften

Iedereen heeft het recht verzoekschriften (door een of meer personen ondertekend) schriftelijk in te dienen bij de gemeente.