U bent hier

Algemene gemeentebelasting op bedrijven

Wat?

Belasting op bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar respectievelijk hun vestiging hebben op het grondgebied van de gemeente.

Wie?

De zelfstandige of de vennootschap per vestiging gelegen op het grondgebied van de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Prijs?

De basisbelasting bedraagt 200 euro per vestiging.

We voorzien een aanvullende belasting op basis van de hinderlijkheid zoals beschreven in de Vlarem I – wetgeving:

  • 500 euro voor een vestiging met een Vlarem - klasse 1
  • 225 euro voor een vestiging met een Vlarem - klasse 2
  • 100 euro voor een vestiging met een Vlarem - klasse 3

De situatie op 1 januari is bepalend voor de belastingschuld. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het gehele jaar. Dit betekent dat wanneer de vestiging in het loop van het jaar verhuist of stopgezet wordt, je geen vermindering ontvangt van de belasting.

Uitzonderingen

Het gemeentebestuur voorziet een vrijstelling voor volgende bedrijven:

  • zelfstandige onthaalmoeders
  • verenigingen zonder winstoogmerk

Algemene bepalingen

Wanneer moet je de belasting betalen?

Je ontvangt in de loop van het jaar een aanslagbiljet van het gemeentebestuur.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

Je hebt twee maanden de tijd om het aanslagbiljet te betalen. Je moet het bedrag overschrijven op het rekeningnummer dat vermeld staat op het biljet met de vermelding van de bijhorende gestructureerde mededeling.

Wat als ik niet akkoord ben?

Indien je niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, kan je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit bezwaarschrift moet je schriftelijk en ondertekend indienen met een duidelijke opgave van de redenen, waarom je niet akkoord bent met de belasting. Indien je wenst gehoord te worden moet je dit uitdrukkelijk vermelden in je bezwaarschrift. Je moet dit doen binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst fiscaliteit en toelagen
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

  • 09 210 32 55
09 210 32 59
fiscaliteit [at] merelbeke.be

Bekijk ook