U bent hier

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen

Het bestuur van de gemeente ligt in handen van het college van burgemeester en schepenen, ook wel het schepencollege genoemd. Het college wordt om de zes jaar opnieuw verkozen.

Elke maandag komt het schepencollege samen, waarbij beslissingen collegiaal genomen worden. De beslissingen worden neergeschreven in verslagen, die openbaar zijn en die iedereen dus kan opvragen.

Burgemeester Filip Thienpont
Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is bevoegd voor algemeen beleid, bevolking, burgerlijke stand, politie, brandweer en civiele veiligheid, erediensten, kieszaken, externe relaties, ontvangsten, protocol en restbevoegdheden.

09 210 32 00

Dirk Poriau
1e schepen

Afvalverwerking - Carnaval -  sport - toerisme - parken - plantsoenen - begraafplaatsen - intercommunales.

09 210 32 08
0474 98 16 39

Foto Bertrand Vrijens
2e Schepen

Mobiliteit - cultuur - bibliotheekwerking - Europese zaken - internationale samenwerking - informatie - openbaarheid van bestuur - seniorenbeleid - tewerkstelling - PWA - buitenschoolse kinderopvang.

09 210 32 03
0475 43 04 06
09 210 32 59

Foto Pascal Rousseaux
3e schepen

Jeugd - stedenbouw - openbare werken

09 210 33 43
09 210 32 59

Tim De Keukelaere
4e schepen

Financiën - begroting - lokale economie - land- en tuinbouw - markten - ruimtelijke ordening - milieubeleid en milieuvergunningen - natuur en duurzaamheid - monumenten en landschappen.

0471 63 25 69

Isabelle Van De Steene
5e schepen

Patrimonium en facillity - onderwijs en naschoolse vorming - huisvesting - gelijke kansen.

09 210 32 05
0479 65 80 27

6e schepen

Personeelszaken, vrijwilligers, evenementen, feestelijkheden en kermissen.

09 362 74 66

Egbert Lachaert
OCMW-voorzitter / schepen van rechtswege

Voorzitter OCMW - ICT - juridische zaken - ouderenzorg - sociale zaken - gehandicaptenzorg - armoedebestrijding - volksgezondheid en drugpreventie.

09 210 71 22

Gemeentesecretaris (wn.) Sofie Moreels
Gemeentesecretaris (wn.)

De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten.

09 210 32 01