Managementteam

Het managementteam bestaat uit de beleidscoördinatoren, de financieel beheerder en de gemeentesecretaris. Zij zorgen voor de ontwikkeling en invoering van een eenduidige visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuur, het personeel en de financiën. Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding en –uitvoering. De burgemeester is een adviserend lid van het managementteam.

Gemeentesecretaris (wn.) Sofie Moreels
Gemeentesecretaris (wn.)

De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten.

09 210 32 01

Financieel beheerder

De financieel beheerder is als lid van het managementteam de financiële adviseur van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

09 210 32 02

Vrijetijdscoördinator
09 210 32 14

Coördinator werken
09 210 33 90

Burgemeester Filip Thienpont
Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is bevoegd voor algemeen beleid, bevolking, burgerlijke stand, politie, brandweer en civiele veiligheid, erediensten, kieszaken, externe relaties, ontvangsten, protocol en restbevoegdheden.

09 210 32 00