U bent hier

GROS

Wat?

De GROS staat voor de Gemeentelijke Raad Voor Ontwikkelingssamenwerking. Het is een gemeentelijke adviesraad die de burger betrekt bij het beleid in Merelbeke rond internationale samenwerking.

De taak is zowel adviserend als sensibiliserend: mensen informeren en stimuleren tot open en bewuste wereldburgers die zich solidair opstellen voor mensen in armoede en verdrukking. GROS is de spreekbuis van de mensen en organisaties in onze gemeente die zich engageren voor een betere wereld.

Wat doet GROS? 

GROS...

  • ... richt studiedagen, debatten en andere activiteiten in over internationale samenwerking;
  • ... coördineert met een werkgroep de 11.11.11-acties in Merelbeke;
  • ... geeft advies over internationale samenwerking aan het college van burgemeester en schepenen;
  • ... stimuleert het gemeentebestuur om internationale samenwerking als een volwaardig, geïntegreerd bestanddeel van het gemeentelijk beleid te beschouwen;
  • ... werkt actief mee aan de ontwikkeling van van de stedenband met Toucountouna. Enkele leden richtten na een bezoek ter plaatste Sekou Na Tou op, een 4de Pijlerorganisatie die verbondenheid wil opbouwen tussen de middenveldorganisaties in beide gemeenten. 
  • ... neemt standpunten in die inspelen op de actuele internationale samenwerking.

Wie?

Iedere inwoner met interesse in internationale relaties en solidariteit  kan deelnemen aan de adviesraad en kan lid worden van GROS. Zin om ons te vervoegen? Aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar onze voorzitter, Rhoddy Petit (rhoddy.petit [at] telenet.be).