U bent hier

Merelbeke Mondiaal

Wat?

De “Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerkIng” of GROS werd door het gemeentebestuur officieel erkend als adviesraad in juni 1992. De toegenomen globalisering, de klimaatverandering, de  afnemende biodiversiteit, de wereldwijde Covid-19 pandemie en andere crises sindsdien, maken er ons steeds meer bewust van dat we als mensheid de globale bedreigingen voor een goed menselijk leven op aarde samen moeten keren. Het gaat om meer dan solidariteit van Noord met Zuid, het gaat om mondiale solidariteit, allemaal moeten we op weg naar beter voor ons en onze planeet en daarom hertalen we GROS naar ‘Merelbeke Mondiaal’. Een nieuwe naam voor meer inhoud.

De leidraad voor werking van Merelbeke Mondiaal zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’ die we willen bereiken in 2030. De weg naar een vreedzame, warme en duurzame wereldsamenleving die de grenzen van onze planeet respecteert, waarbinnen eenieder waardevol is en gelijke kansen krijgt. Dat is de uitdaging waar we met velen, binnen en buiten Merelbeke willen aan werken.

Wat doet Merelbeke Mondiaal? 

  • ... richt studiedagen, debatten en andere activiteiten in over internationale samenwerking;
  • ... coördineert met een werkgroep de 11.11.11-acties in Merelbeke;
  • ... geeft advies over internationale samenwerking aan het college van burgemeester en schepenen;
  • ... stimuleert het gemeentebestuur om internationale samenwerking als een volwaardig, geïntegreerd bestanddeel van het gemeentelijk beleid te beschouwen;
  • ... werkt actief mee aan de ontwikkeling van van de stedenband met Toucountouna. Enkele leden richtten na een bezoek ter plaatste Sekou Na Tou op, een 4de Pijlerorganisatie die verbondenheid wil opbouwen tussen de middenveldorganisaties in beide gemeenten. 
  • ... neemt standpunten in die inspelen op de actuele internationale samenwerking.

Wie?

  • Merelbeekse inwoners, organisaties en verenigingen, scholen, … die werkzaam zijn rond  mondiale samenwerking:
  • vertegenwoordigers van ngo’s en vertegenwoordigers van lokale ontwikkelingsinitiatieven (zogenaamde 4de pijlers),
  • geïnteresseerden in mondiale samenwerking, 
  • schepen voor ontwikkelingssamenwerking en de consulent mondiaal beleid.

Lees de folder hieronder voor meer info: