Premie voor een warmtepomp

Wat?

Als u in een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor. Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden. Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

Vanaf 2017 worden de premies voor energiebesparende investeringen hervormd. De voorwaarden om deze premie te krijgen en de bedragen van deze premie verschillen naargelang de datum op de eindfactuur.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • Een aannemer moet de warmtepomp plaatsen en factureren. U kunt kiezen voor een installateur met een 'certificaat van bekwaamheid'. Vanaf 1 juli 2017 is het certificaat van bekwaamheid een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een premie.
 • De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.
  Met een eindfactuur in 2015, vraagt u dus de premie 2015 aan.
  Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan.
 • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt enkel voor een nieuwe elektrische warmtepomp of gaswarmtepomp.
 • De warmtepomp moet gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water (deze voorwaarde zou kunnen wijzigen voor de premies 2017 en 2018).
 • De premie geldt niet voor een warmtepompboiler, omdat zo'n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.
 • De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor zwembadverwarming of actieve koeling (deze voorwaarde zou kunnen wijzigen voor de premies 2017 en 2018).
 • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de warmtepomp moet voldoen.

Hoe?

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder). Vraag dan de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis).
Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

 • Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis).
  Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Het moet daar toekomen uiterlijk 12 maanden na de datum op uw laatste factuur. Voeg de onderstaande documenten zeker toe.
  • Kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van de warmtepomp, met daarop vermelding van: merk en type, het compressorvermogen of het geïnstalleerd gasvermogen, de COP en de datum waarop de warmtepomp werd geïnstalleerd.
  • Attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend.
  • Kopie van het rapport van de technische controle door het installatiebedrijf.
  • Kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.
  • Als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Prijs?

Met een eindfactuur in 2015 en 2016

De berekening van de premie voor een elektrische warmtepomp verschilt van de berekening voor een gaswarmtepomp. Op het aanvraagformulier van uw netbeheerder kunt u zien hoe de premie berekend wordt. De premie is maximaal 1.700 euro en is afhankelijk van het type warmtepomp, de COP en het vermogen van de pomp.

Liet u de warmtepomp plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief? Dan verdubbelen de hoogte en het maximum van de premie.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers worden de premie en het maximum met 50% verhoogd.

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Met een eindfactuur in 2017 en 2018

Vanaf januari 2017 zal er per woning of wooneenheid een premie zijn van 4000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp, 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp. Alle premies bedragen maximaal 40% van de factuur.

Liet u de warmtepomp plaatsen ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (bijv. accumulatoren) in een gebouw dat al vóór 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet is aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief? Dan verdubbelen de hoogte en het maximum van de premie. Ook wanneer de woning gelegen is in een gebied waar geen aardgasnet ligt, worden de hoogte en het maxium van de premie verdubbeld. Beide verdubbelingen kunnen niet worden gecombineerd.

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers worden de premie en het maximum met 50% verhoogd.

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus in naam van deze vereniging voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot
of op afspraak

Contact

 • 09 210 33 50
info [at] sociaalhuismerelbeke.be

Bekijk ook