Toelage voor groenbemesters

Wat?

De gemeente Merelbeke kent jaarlijks een toelage toe aan land- en tuinbouwers die groenbemesten op akkerland gelegen op grondgebied Merelbeke. Met deze maatregel wil de gemeente niet alleen erosie tegengaan, maar ook zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving in een bij-vriendelijke gemeente.

Wie?

Alle land- en tuinbouwers die een perceel voor akkerbouw bezitten op het grondgebied Merelbeke en groenbemesting toepassen.

Voorwaarden

Welke groenbemesters?
Enkel de groenbemesters die vermeld worden in de meest recente lijst van het Departement Landbouw en Visserij worden betoelaagd. Ook mengsels van deze groenbemesters worden betoelaagd voor zover de aanvrager de samenstelling van het mengsel (soorten en hun verhouding) schriftelijk bevestigt in het aanvraagformulier. Als benodigde hoeveelheid wordt de zaaidichtheid zoals opgenomen in de lijst van Departement Landbouw en Visserij in aanmerking genomen.

Let op: de lijst van het departement Landbouw en Visserij kan veranderen, waardoor ook de betoelaagde groenbemesters in Merelbeke veranderen.

 

Geldige factuur?
De vereiste hoeveelheden groenbemesters moet je aantonen aan de hand van aankoopfactu(u)r(en) die maximaal 1 jaar oud is (zijn) op het moment van indiening.

Duur behoud van de groenbemester?
De groenbemester dient in principe minstens tot 15 februari behouden te blijven.

Hoe?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het uiterlijk op 30 november ondertekend en vergezeld van de nodige aankoopfactu(u)r(en) aan de dienst werk en economie.

Prijs?

De toelage bedraagt 30 euro/ha voor bedrijven met zetel in Merelbeke en 20 euro/ha voor bedrijven met zetel buiten Merelbeke.

Regelgeving

Besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2018 betreffende vaststellen van het toelagereglement voor landbouwers die gebruik maken van groenbemesting

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst werk en economie
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

  • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook