foto bodemerosie

Toelage voor groenbemesters

Online aanvraag

Wat?

De gemeente Merelbeke kent jaarlijks een toelage toe aan land- en tuinbouwers die groenbemesten op akkerland gelegen op grondgebied Merelbeke. Met deze maatregel wil de gemeente erosie tegengaan.

Wie?

Alle land- en tuinbouwers die een perceel voor akkerbouw bezitten op het grondgebied Merelbeke en groenbemesting toepassen.

Voorwaarden

Welke groenbemesters?
Enkel de groenbemesters die vermeld worden in de meest recente lijst van het Departement Landbouw en Visserij worden betoelaagd. Ook mengsels van deze groenbemesters worden betoelaagd voor zover de aanvrager de samenstelling van het mengsel (soorten en hun verhouding) schriftelijk bevestigt in het aanvraagformulier. Als benodigde hoeveelheid wordt de zaaidichtheid zoals opgenomen in de lijst van Departement Landbouw en Visserij in aanmerking genomen.
Let op: de lijst van het departement Landbouw en Visserij kan veranderen, waardoor ook de betoelaagde groenbemesters in Merelbeke veranderen.

Geldige factuur?
De vereiste hoeveelheden groenbemesters moet je aantonen aan de hand van aankoopfactu(u)r(en) die maximaal 1 jaar oud is (zijn) op het moment van indiening.

Duur behoud van de groenbemester?
De groenbemester dient in principe minstens tot 15 februari behouden te blijven.

Hoe?

Dien je aanvraag uiterlijk op 30 november in. Bij voorkeur doe je je aanvraag met het online formulier. Je kan je digitale aankoopfacturen onmiddellijk uploaden en de aanvraag doorsturen.

Wie de aanvraag niet online kan indienen, kan het vroegere aanvraagformulier (hieronder) samen de nodige aankoopfactu(u)r(en) mailen of op papier bezorgen aan de dienst werk en economie.

Prijs?

De toelage bedraagt 30 euro/ha voor bedrijven met zetel in Merelbeke en 20 euro/ha voor bedrijven met zetel buiten Merelbeke.

Regelgeving

Besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2018 betreffende vaststellen van het toelagereglement voor landbouwers die gebruik maken van groenbemesting

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst lokale economie
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

  • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Je kan jaarlijks een toelage sociale economie aanvragen voor het maken van werkingskosten in het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

  • De Vlaamse overheid biedt een aantal subsidies en premies aan voor investeringen in opleiding, advies, milieu, energie, tewerkstelling, export en innovatie.

  • Bedrijven kunnen onderling samenwerken om het economisch resultaat te verbeteren, de belasting op het milieu te verminderen en de ruimte efficiënter te gebruiken.

  • Ondernemingen die de Cadeaubon Merelbeke aan hun personeelsleden willen schenken, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van fiscale voordelen.

  • Fluvius kent premies toe aan ondernemingen die energiezuinige maatregelen nemen. Ontdek ze hier!