Begrafenistoelage oud-strijders

Wat?

Bij het overlijden van opgeëisten, weerstanders, werkweigeraars en erkende oud-strijders uit beide wereldoorlogen kan de familie van de overledene een toelage aanvragen om een deel van de begrafeniskosten te betalen. 

Voorwaarden

·        

De oud-strijder, opgeëiste, weerstander of werkweigeraar moet op het ogenblik van zijn overlijden gedomicilieerd zijn in Merelbeke.

·        

Een kopie van het bewijs van erkenning als oud-strijder, opgeëiste, weerstander of werkweigeraar moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd.

·        

De premie wordt uitbetaald aan de nog levende echtgeno(o)t(e) van de overledene. Wanneer die er niet is, dan wordt de som overgemaakt aan de andere erfgena(a)m(e)(n). 

Hoe?

  • Het aanvraagformulier voor de gemeentelijke begrafenistoelage krijg je van de begrafenisondernemer of van de dienst burgerzaken wanneer je het overlijden aangeeft. Je kan het formulier ook verkrijgen bij de dienst sociale zaken en huisvesting of online.
  • Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier samen met een kopie van het erkenningsbewijs terug aan de dienst burgerzaken of de dienst sociale zaken en huisvesting. Als er meerdere erfgenamen zijn, is een onderhandse volmacht vereist. De aanvragen worden zo snel mogelijk verwerkt, zodat het bedrag op het opgegeven rekeningnummer kan gestort worden.

Prijs?

De begrafenistoelage bedraagt 125 euro.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Sociaal huis
Sociaal Huis
Hundelgemsesteenweg 357
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot
enkel op afspraak

Contact

  • 09 210 33 50
sociaalhuis [at] merelbeke.be

Bekijk ook