U bent hier

Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Wat?

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

U kunt de subsie aanvragen als u hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kunt u een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijk gebied nl.: in agrarisch gebied, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in natuurgebied, in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat, in parkgebied, in bosgebied, in buffergebied of in groengebied.

U houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de keine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Hoe?

U dient het ingevulde aanvraagformulier toelage voor aanleg of onderhoud van kleine landschapselementen met de gevraagde bijlagen in bij de dienst milieu en natuur.

Prijs?

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement u aanlegt of beheert.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(10/05) tot

Contact

  • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook