Milieuvergunning

Wat?

In Vlaanderen hebt u voor een groot aantal activiteiten, voor opslag van goederen en producten of voor het houden van dieren een vergunning nodig of moet u een melding doen. De vergunning- of meldingsplicht geldt zowel voor privépersonen als voor bedrijven.

Indien u een activiteit of opslag wil starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dat hangt af van het feit of uw activiteit of opslag behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM I).

 • Een inrichting klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.
 • Een inrichting klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw activiteit of opslag voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 • Klasse 1: de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Hoe?

Ga eerst zelf na in welke klasse uw activiteit of opslag hoort op basis van de meest recente lijst van hinderlijke inrichtingen van het VLAREM I.

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een melding of een milieuvergunning nodig.

 • Behoort uw activiteit of opslag tot klasse 1?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
 • Behoort uw activiteit of opslag tot klasse 2?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
 • Behoort uw activiteit of opslag tot klasse 3?
  Dan bent u enkel verplicht om dit te melden.
 • De formulieren voor melding of milieuvergunning kan u terugvinden via de link formulieren.

Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning of melding

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw milieuvergunning of melding?

 • Neem contact op met de dienst milieu en natuur.

Beroep

Als uw milieuvergunning geweigerd wordt, kan u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • tegen een vergunning klasse 1 kan u beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • tegen een vergunning klasse 2 kan u beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Regelgeving

Het Milieuvergunningendecreet en het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning VLAREM I en II vindt u terug via milieuwetgeving.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • In bepaalde gebieden is het wijzigen van vegetaties (bermen, graslanden,...) of kleine landschapselementen (houtkante, hagen, bomen,...) verboden of is er een natuurvergunning nodig.

 • Je kan via de milieuwegwijzer van de Vlaamse overheid nagaan waarvoor je een milieuvergunning nodig hebt of een melding moet doen.

 • Wil je een muziekactiviteit organiseren met elektronisch versterkte muziek dat toegankelijk is voor publiek? Dan moet je rekening houden met enkele geluidsnormen.

 • Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen.

 • Blaffende honden kunnen voor veel geluidshinder zorgen. Voor een hondenkennel van meer dan 10 dieren moet een milieuvergunning worden aangevraagd.

 • Je mag enkel (niet-)automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen die bedoeld zijn om vogels te verjagen ter bescherming van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt gebruiken indien je schriftelijke toestemming van de burgemeester hebt.

 • Voor het kappen van een bos met de bedoeling om het daarna opnieuw aan te planten, heb je een kapmachtiging nodig van het Agentschap Natuur & Bos. 

 • Ben je een liefhebber van vissen? Dan kan je in Merelbeke op enkele plaatsen vissen.