U bent hier

Muziekactiviteiten afwijkingen geluidsnormen

Wat?

Wil je een muziekactiviteit organiseren met elektronisch versterkte muziek dat toegankelijk is voor publiek? Hou dan rekening met enkele geluidsnormen.

Welke activiteiten vallen onder deze geluidsnormen?

 • festivals, fuiven, feestjes en dansvoorstellingen binnen of in open lucht met muziek versterkt met microfoons en/of versterkers
 • eetfestijnen, café, fitnessruimte ... telkens met elektronische versterking

Welke activiteiten vallen niet onder deze geluidsnormen?

 • activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek, zoals fanfare, symfonisch orkest ... zonder versterking
 • activiteiten op privédomein en niet toegankelijk voor het ruime publiek, zelfs met elektronische versterkte muziek

Voorwaarden

Je kan het geluidsniveau van de elektronische versterkte muziek meten met een geluids- of decibelmeter. De geluidsnormen worden uitgedrukt in decibel dB(A). Hoe hoger het aantal decibels, hoe luider de muziek. Je kan een geluidsmeter ontlenen bij de uitleendienst van de gemeente.

Wanneer moet je toestemming aanvragen?

Voor publiek toegankelijke evenementen met elektronisch versterkte muziek zijn volgende voorwaarden steeds van toepassing op de plaats waar de muziek wordt geproduceerd:

 • Indien je bovenvermelde muziekactiviteiten organiseert waarbij de muziek stiller is dan 85 dB(A) LAeq,15min, hoef je niets aan te vragen.
 • Indien je maximaal 12 keer per jaar of 2 keer per maand een muziekactiviteit organiseert waarbij de muziek luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min en stiller dan 95 dB(A) LAEq,15min, dan vraag je per activiteit toestemming aan het college van burgemeester en schepenen met daarbij de gewenste maximum geluidsnorm.
 • Indien je meer dan 12 keer per jaar of 2 keer per maand een muziekactiviteit organiseert waarbij de muziek luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min tot maximaal 95 dB(A) LAeq,15min dan meld je deze activiteiten aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Indien je meer dan 12 keer per jaar of 2 keer per maand een muziekactiviteit organiseert waarbij de muziek luider is dan 95 dB(A) LAeq,15min tot maximaal 100 dB(A) LAeq,60min dan vraag je een milieuvergunning voor deze activiteiten aan het college van burgemeester en schepenen.
 • De muziek mag nooit luider dan 100 dB(A) Leq, 60min zijn.

Voor publiek toegankelijke evenementen met elektronisch versterkte muziek zijn volgende geluidsnormen steeds van toepassing in de buurt:  

 • niet hoger dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluid (LA95,5min) als dit niet hoger is dan 30 dB(A)
 • niet hoger dan 35 dB(A) als het achtergrondgeluid (LA95,5min) tussen de 30 en 35 dB(A) ligt
 • niet hoger dan het achtergrondgeluid (LA95,5min) als dat hoger is dan 35 dB(A)

Hoe?

Indien je niet kan voldoen aan de geluidsnorm van 85dB(A), moet je minstens 3 weken voor de activiteit plaatsvindt een afwijking aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit vormt een onderdeel van het aanvraagformulier evenementen, dat je ook verplicht bij de organisatie van een evenement moet indienen.
Voor de muziekactiviteiten met elektronische versterkte muziek die meldings- of vergunningsplichtig zijn heb je een milieuvergunning nodig.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • In bepaalde gebieden is het wijzigen van vegetaties (bermen, graslanden,...) of kleine landschapselementen (houtkante, hagen, bomen,...) verboden of is er een natuurvergunning nodig.

 • In Vlaanderen hebt u voor een aantal activiteiten, voor opslag van goederen en producten of voor het houden van dieren een vergunning nodig of moet u een melding doen.

 • Je kan via de milieuwegwijzer van de Vlaamse overheid nagaan waarvoor je een milieuvergunning nodig hebt of een melding moet doen.

 • Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen.

 • Blaffende honden kunnen voor veel geluidshinder zorgen. Voor een hondenkennel van meer dan 10 dieren moet een milieuvergunning worden aangevraagd.

 • Je mag enkel (niet-)automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen die bedoeld zijn om vogels te verjagen ter bescherming van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt gebruiken indien je schriftelijke toestemming van de burgemeester hebt.

 • Voor het kappen van een bos met de bedoeling om het daarna opnieuw aan te planten, heb je een kapmachtiging nodig van het Agentschap Natuur & Bos. 

 • Ben je een liefhebber van vissen? Dan kan je in Merelbeke op enkele plaatsen vissen.