U bent hier

Vergunning voor bebossing in agrarisch gebied

Wat?

Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke bebossingsvergunning nodig van het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten deze vergunning aanvragen.

Hoe?

 • Je vraagt  je vergunning aan per brief of per e-mail bij de dienst milieu en natuur.
 • Het college van burgemeester en schepenen moet deze vergunning verlenen binnen de 30 dagen na de indiening van de aanvraag. Neemt het college binnen 30 dagen geen beslissing, dan wordt de vergunning geacht verleend te zijn.
 • Er wordt door de gemeente ook advies gevraagd aan het Departement Landbouw en Visserij.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Leefmilieu
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 32 70
09 210 32 99
milieu [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • In bepaalde gebieden is het wijzigen van vegetaties (bermen, graslanden,...) of kleine landschapselementen (houtkante, hagen, bomen,...) verboden of is er een natuurvergunning nodig.

 • In Vlaanderen hebt u voor een aantal activiteiten, voor opslag van goederen en producten of voor het houden van dieren een vergunning nodig of moet u een melding doen.

 • Je kan via de milieuwegwijzer van de Vlaamse overheid nagaan waarvoor je een milieuvergunning nodig hebt of een melding moet doen.

 • Wil je een muziekactiviteit organiseren met elektronisch versterkte muziek dat toegankelijk is voor publiek? Dan moet je rekening houden met enkele geluidsnormen.

 • Blaffende honden kunnen voor veel geluidshinder zorgen. Voor een hondenkennel van meer dan 10 dieren moet een milieuvergunning worden aangevraagd.

 • Je mag enkel (niet-)automatische vogelschrikkanonnen of gelijksoortige toestellen die bedoeld zijn om vogels te verjagen ter bescherming van akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt gebruiken indien je schriftelijke toestemming van de burgemeester hebt.

 • Voor het kappen van een bos met de bedoeling om het daarna opnieuw aan te planten, heb je een kapmachtiging nodig van het Agentschap Natuur & Bos. 

 • Ben je een liefhebber van vissen? Dan kan je in Merelbeke op enkele plaatsen vissen.