U bent hier

Aanvraag verlagen van borduren en het maken van een oprit

Wat?

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat je je woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal ...  

Deze aanpassingen aan het openbaar domein mag je niet zelf uitvoeren, je vraagt ze aan bij het gemeentebestuur.

Het verplaatsen van een verlichtingspaal moet - via het gemeentebestuur - worden aangevraagd bij netwerkbeheerder Fluvius.

Hoe?

Vul het aanvraagformulier verlagen boordstenen en/of maken van een oprit in en dien het in bij de dienst stedenbouw.

Uitzonderingen

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden en steeds na voorafgaand overleg met de gemeentelijke diensten, mag je als eigenaar de oprit van je woning zelf doortrekken over de berm tot aan de rijweg. Hou dan ook rekening met volgende zaken:

 • De maximale breedte van de oprit is 6 meter.
 • Er mag geen voetpad of fietspad op de berm liggen.
 • Obstakels (bomen en plantsoenen, zitbanken, openbare verlichting, verkeersborden …) mag je niet zonder toelating verwijderen.
 • Enkel de zone naar de oprit mag je verharden (de hele berm verharden is niet toegestaan).
 • De verharding mag niet bestaan uit los materiaal (zand, kiezel, dolomiet ...) maar enkel uit volwaardige verhardingen (bij voorkeur grijze betonstraatstenen of beton, asfalt, kasseien, mozaïek …).
 • De gemeente komt niet tussenbeide bij verzakkingen of bij slechte herstellingen door nutsmaatschappijen na door hen uitgevoerde noodzakelijke aanpassingswerken aan de onderliggende nutsleidingen.
 • Herstellingen moeten worden uitgevoerd door de eigenaar van het perceel waarbij de oprit hoort.
 • De aannemer vraagt zelf de liggingsplannen van de nutsmaatschappijen op en is zelf verantwoordelijk voor de eventuele aangebrachte schade aan nutsvoorzieningen.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Omgeving
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 33 40
09 210 32 59
ros [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Als u de inlichtingen over een perceel in het Vlaamse Gewest bevestigd wilt zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo hebt u meer zekerheid.

 • De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen (de vroegere stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning, natuurvergunning, sociaal-economische machtiging).

 • Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel te vragen uit het plannen- en vergunningenregister.

 • De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening omvat stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op het volledige grondgebied Merelbeke.