U bent hier

Stedenbouwkundige vergunning (bouwaanvraag)

Wat?

Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaat

 • bouwen
 • verbouwen
 • slopen
 • graven
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • ...

Voorwaarden

Op de website ruimtevlaanderen.be kunt u nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Hoe?

Een stedenbouwkundige vergunning vraagt u aan met een formulier bij onze dienst stedenbouw.

Vanaf 8 november 2016 kan u de bouwaanvraag digitaal aanvragen.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij uw gemeente.

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met bv.:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst stedenbouw
Gemeentehuis (eerste verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 33 40
09 210 32 59
ros [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kan bereiken, zoals het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord ,

 • Je hebt een verkavelingsvergunning nodig als je grond vrijwillig wil verdelen in twee of meer kavels (percelen) om één of meerdere kavels (percelen) te verkopen als bouwgrond voor woningen.

 • Als u de inlichtingen over een perceel in het Vlaamse Gewest bevestigd wilt zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo hebt u meer zekerheid.

 • Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel te vragen uit het plannen- en vergunningenregister.

 • De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening omvat stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op het volledige grondgebied Merelbeke.