U bent hier

Vergunningen voor ondernemers

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Detailhandelszaken en handelscomplexen met een netto-verkoopsoppervlakte groter dan 400 m² hebben voorafgaand een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen (de vroegere stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning, natuurvergunning, sociaal-economische machtiging).

Milieuvergunning

In Vlaanderen hebt u voor een aantal activiteiten, voor opslag van goederen en producten of voor het houden van dieren een vergunning nodig of moet u een melding doen.

Inname openbaar domein

Als je tijdelijk het openbaar domein wenst in te nemen voor een verhuis, voor een levering, voor het plaatsen van containers of het uitvoeren van werken, dan heb je daarvoor een toelating van het gemeentebestuur nodig.

Drankvergunning

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben.

Nachtvergunning voor de horeca

Als uitbater van een café, hotel of dancing, hebt u een vergunning nodig als u langer wilt openblijven dan het verplichte sluitingsuur.

Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Een taxidienst is het bezoldigd vervoer van personen in een voertuig met bestuurder en daarvoor hebt u een vergunning nodig.

Muziek in uw zaak

Hebt u een onderneming of een eigen zaak? Dan moet u een vergoeding betalen als u muziek wilt laten horen waarvan iemand anders de auteur, de uitvoerder of de producent is.