U bent hier

Socio-economische vergunning

Wat?

Grootschalige detailhandelszaken en handelscomplexen met een netto-handelsoppervlakte groter dan 400 m² moeten bij het stadsbestuur een socio-economische vergunning aanvragen.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. Zowel de bouw of renovatie van een handelszaak als een functiewijziging binnen een bestaand gebouw kunnen onder deze vergunningsplicht vallen.

Informeer u vooraf bij de dienst stedenbouw.

Voorwaarden

In deze gevallen is een socio-economische vergunning vereist: 

 • een ontwerp van nieuw bouwwerk;
 • een ontwerp van handelsgeheel, namelijk een geheel van kleinhandelszaken die zich al dan niet in afzonderlijke gebouwen bevinden en waarvan al dan niet eenzelfde persoon de promotor, eigenaar of de uitbater is, die zich samen op eenzelfde plaats bevinden en die van rechtswege of feitelijk met elkaar verbonden zijn, in het bijzonder op financieel, commercieel of materieel vlak of die het voorwerp zijn van een procedure in gezamenlijk overleg op het gebied van bouwvergunning;
 • een ontwerp van uitbreiding van een detailhandelszaak of van een handelsgeheel;
 • een ontwerp van uitbating van een of meer detailhandelszaken of van een handelsgeheel in een bestaand gebouw dat niet bestemd was voor een handelsactiviteit;
 • een ontwerp van wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw reeds aangewend voor handelsdoeleinden.

Hoe?

 • Je stuurt je aanvraag, vergezeld van een socio-economisch dossier, naar het college van burgemeester en schepenen.
 • Indien het een aanvraag is voor een netto-handelsoppervlakte tussen 400 en 1.000 m², zal het stadsbestuur haar beslissing betekenen binnen een termijn van 50 kalenderdagen.
 • Indien het een aanvraag betreft voor een netto-handelsoppervlakte van meer dan 1.000 m², zal het stadsbestuur haar beslissing betekenen binnen een termijn van maximaal 90 kalenderdagen.

Prijs?

Een socio-economische vergunning wordt gratis afgeleverd.

Uitzonderingen

Een voorafgaande verklaring volstaat indien het project het volgende betreft: 

 • Een uitbreiding die niet meer bedraagt dan 20 procent van de netto-handelsoppervlakte met een maximum-plafond van 300 m²
 • Een verhuizing binnen een straal van 1.000 m en een uitbreiding die niet meer bedraagt dan 20 procent van de netto-handelsoppervlakte met een maximum-plafond van 300 m²
 • Een verhuizing binnen een straal van 1.000 m

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst werk en economie
Gemeentehuis (tweede verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(19/08) tot

Contact

 • 09 210 33 54
09 210 32 99
werkeneconomie [at] merelbeke.be

Bekijk ook