U bent hier

Brandpreventie voor publiek toegankelijke inrichtingen

Wat?

Vanaf 1 januari 2016 is het nieuwe politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen (PTI) van kracht. Aan welke brandveiligheidseisen moet je als eigenaar of uitbater van een publiek toegankelijke zaak voldoen? Aan bijlage 1 indien de publiek toegankelijke oppervlakte kleiner is dan 100 m² en het totaal aantal aanwezige personen minder dan 100 bedraagt, aan bijlage 2 indien de publiek toegankelijke oppervlakte gelijk of groter is dan 100 m² en het totaal aantal aanwezige personen 100 of meer bedraagt.

Naargelang de startdatum van exploitatie en de totale publiek toegankelijke oppervlakte (kleiner of groter dan 100 m²) heb je een meldingsplicht of heb je een brandveiligheidsattest nodig. Een brochure met de nodige uitleg is beschikbaar op de website van Brandweerzone Centrum.