U bent hier

Coronavirus

Maatregelen en dienstverlening

 

Nationale maatregelen

De federale en Vlaamse overheid hebben een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken.

 • Vanaf 1 juli gaat fase 4 van de afbouw in. Je persoonlijke bubbel wordt uitgebreid naar vijftien personen per week. Lees meer.

Er zijn zes gouden regels tijdens deze fase:​

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
 • Het respecteren van de hygiënevoorschriften;
 • Activiteiten liefst in de buitenlucht organiseren;
 • Het nemen van extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot risicogroepen behoren;
 • Het respecteren van de veiligheidsafstand;
 • De regel van de uitgebreide bubbel, die wordt vergroot van 10 naar 15 verschillende mensen per week, naast het gezin. Ter herinnering: dit is een individueel recht;
 • Groepsactiviteiten mogen niet meer dan 15 personen omvatten, inclusief kinderen. Dit geldt voor alle niet-gekaderde samenscholingen, ongeacht of ze binnen- of buitenshuis plaatsvinden.

 

Meer info

 

Maatregelen in Merelbeke

We volgen de nationale maatregelen van nabij op en gaan voortdurend na wat de verdere gevolgen zijn voor ons lokaal bestuur. Volg ons op Facebook en Twitter voor de meest recente info en bekijk het overzicht van alle info rond corona op www.merelbeke.be/corona.

 

Minimale dienstverlening

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis bieden vanaf 2 juni weer alle dienstverlening aan.

 • Vraag je bewijzen, attesten en uittreksels online aan via ons e-loket of geef je adreswijziging online door. Ga daarvoor naar www.merelbeke.be/e-loket.
 • Voor de veiligheid van zowel burgers als medewerkers helpen we je maximaal telefonisch of per mail verder.
 • Is je vraag of probleem niet op te lossen via ons e-loket, telefonisch of per mail? Dan kun je een afspraak maken bij de betrokken dienst. Voor een aantal zaken kan dat online. Meer info op www.merelbeke.be/afspraak.

 

Heb je een afspraak? Volg altijd de hygiënische maatregelen en draag bij voorkeur een mondmasker. Hou ook 1,5 meter afstand van anderen.

 

Gemeentelijke gebouwen en sites

 

Deze gemeentelijke gebouwen en sites zijn gesloten voor het publiek:

 • administratief centrum
 • GC ’t Groenendal

 

Wat is intussen weer open:

 

Bibliotheek

Vanaf dinsdag 2 juni heropent de bibliotheek met aangepaste openingsuren. Meer informatie vind je hier.
Via onze afhaaldienst kun je nog steeds bibliotheekmaterialen aanvragen. Dat kan via een online formulier of door ze telefonisch door te geven tussen 14 en 17 uur (enkel weekdagen). Nadien kunnen ze de materialen op afspraak ophalen. Lees hier alle details.

Zwembad ter Wallen

Vanaf 1 juli kan je opnieuw terecht in ons zwembad! Je kunt veilig zwemmen in tijdsblokken van 1.30 uur. Reserveer je zwembeurt vooraf of kom langs aan de balie van het zwembad tijdens het eerste uur van het tijdsblok. Lees hier welke maatregelen we genomen hebben.

Recyclagepark en afvalophaling

(update 2 juli)

 

Recyclagepark
 • Vanaf dinsdagnamiddag 14 april kun je bijna al je afvalsoorten afleveren in het recyclagepark van Merelbeke (op afspraak). Die regeling blijft voorlopig gelden tot en met 31 augustus.
 • Enkel asbestcement wordt tijdelijk niet aanvaard.
 • Kom alleen als het echt nodig is en je je bezoek niet kunt uitstellen.

 

Enkel op afspraak
 • Maak vooraf een on-line afspraak.
 • Gebruikers met een toegangskaart bellen nog even tot 11 juli voor een afspraak naar 09 210 35 10 (maandag tot vrijdag, 9-12 en 14-16 uur).
 • Wie geen afspraak heeft, krijgt geen toegang.
 • Betalen kan enkel met bancontact aan de afritzuil.

 

Volg de maatregelen

Als bezoeker moet je een aantal strikte maatregelen volgen:

 • Sorteer je afval thuis. Je tijd op het recyclagepark is beperkt om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om hun afval te lossen. Wie zijn afval niet op voorhand heeft gesorteerd, krijgt geen toegang.
 • Verlaat je voertuig niet als je in de eventuele wachtrij staat. Ook wie te voet of met de fiets komt, schuift mee in de wachtrij.
 • Max. 1 persoon per voertuig stapt uit om te lossen. Enkel voor zware stukken mag een tweede persoon je helpen. Laat je kinderen thuis.
 • Respecteer min. 1,50 meter afstand met alle andere personen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

 

Aangepaste openingsuren
 • Het recyclagepark blijft iedere werkdag en op zaterdag open van 9.30 tot 12 uur (laatste afspraak 11.45 uur) en van 12.45 tot 17 uur (laatste afspraak 16.45 uur). De laatste bezoeker wordt een kwartier voor sluitingstijd binnengelaten.
 • In de periode van 13 juli tot 14 augustus wordt een structurele zomerregeling toegepast. Het recyclagepark is dan open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 12 uur (laatste afspraak 11.45 uur) en van 12.45 tot 15 uur (laatste afspraak 14.45 uur).

 

Loket
 • Contacteer een parkwachter voordat je de gebouwen op het recyclagepark betreedt. Ontsmet je handen aan de zuil bij de toegangsdeur voordat je binnengaat.
 • Naast snoeihoutbonnetjes kun je bij de parkwachter ook opnieuw terecht voor de aankoop van een compostvat of -bak en voor EPS-zakken (piepschuim).
 • Ook je geldsaldo opladen kan elektronisch in het loket.

 

Veelgestelde vragen
 • De opening van groenpark Flora wordt nog uitgesteld.
 • Een aanvraag voor of omruiling van een gft-container kan via het digitale aanvraagformulier op www.​merelbeke.​be/​gft-​container. Omruilingen gebeuren voorlopig aan huis (op afspraak).

 

Hou het veilig

Wees respectvol ten opzichte van elkaar en de parkeerwachters en volg de maatregelen. Zo kan iedereen zijn of haar afval lossen op een veilige manier.

 

Afvalophaling

 

Plaats je afval de dag voor de ophaling buiten. Dat mag al vanaf 17 uur.

 • De ophaalrondes en -uren kunnen verschillen van wat je gewoon bent. Daardoor is het mogelijk dat je afval vroeger opgehaald wordt.
 • Door je afval de dag voordien buiten te plaatsen, ben je er zeker van dat jouw afval opgehaald wordt.
 • De ophalers van IVM stellen alles in het werk om de ophalingen op een zo goed, veilig en correct mogelijke manier uit te voeren.

Meer info: update IVM 5 mei

Website IVM: ivmmilieubeheer.be

Veelgestelde vragen bij OVAM: ovam.be/corona-impact

 

 

Buitendiensten

Onze buitendiensten blijven aan het werk, maar we nemen wel bijkomende maatregelen zodat onze personeelsleden minstens 1,5 meter afstand kunnen nemen van elkaar.

 

Zitdagen Sociaal Huis

 • Je kunt in het Sociaal Huis opnieuw terecht op de meeste zitdagen van sociale organisaties en instanties (enkel op afspraak).
 • Voor meer informatie over de praktische regeling: neem contact op met het Sociaal Huis op 09 210 33 50 (9 tot 17 uur) of info [at] sociaalhuismerelbeke.be (subject: Vraag%20over%20zitdagen) .

 

Procedures omgevingsvergunningen

Het coronavirus heeft ook impact op de omgevingsvergunningsprocedures. Er komt echter geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen (update 22 april).

 

 

Alle activiteiten afgelast tot eind augustus

(update 12 mei)

 

 • Alle gemeentelijke activiteiten zijn voorlopig geannuleerd tot en met zondag 31 augustus. Dat geldt ook voor activiteiten die het lokaal bestuur mee organiseert.
 • Er worden geen ontvangsten georganiseerd in het gemeentehuis.
 • We contacteren de organisatoren van alle externe activiteiten of evenementen die zouden plaatsvinden in juni, juli en augustus. Als de activiteit nog niet geannuleerd is, geeft ons lokaal bestuur geen toelating om ze te laten doorgaan.
 • Kermisactiviteiten in september: we wachten de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad af. We contacteren sowieso alle initiatiefnemers van de gekende externe kermisprogrammaties.

 

Jeugdactiviteiten en proclamaties

 • De sportkampen, speelpleinwerking en grabbelpasactiviteiten tijdens de paasvakantie gaan niet door. Heb je je kind(eren) ingeschreven voor zo’n activiteit en heb je al betaald? We contacteren je om de terugbetaling te regelen.
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie, zoals de vakantiespeelpleinwerking, kunnen doorgaan.
 • Sportkampen zijn voorlopig nog niet geannuleerd. Daarvoor wachten we op richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.
 • Ook voor de proclamaties in de gemeentelijke scholen eind juni wachten we de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad af.

 

Op de Facebookpagina's van de dienst Jeugd, dienst Cultuur en de bibliotheek vind je leuke tips en online activiteiten voor jong en oud.

 

 

Ouderenzorg

Woonzorgcentra

 • Vanaf 10 juni mogen bewoners van het Provinciaal Zorgcentrum Lemberge en Woonzorgcentrum het Lindeken 2 bezoekers ontvangen (op afspraak).
 • De opening van Woonzorgcentrum het Berkenhof op 4 april wordt uitgesteld. Een nieuwe datum wordt later meegedeeld. De bewoners verhuizen op 23 juni.
 • De cafetaria in het woonzorgcentrum heropent begin juli.

Dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentrum De Boomgaard opent vanaf 26 mei tijdelijk in het Lokaal Dienstencentrum de Merelaar, en dat tot aan de verhuis naar het nieuwe Woonzorgcentrum het Berkenhof.

 

Lokaal dienstencentrum

 • Het Lokaal Dienstencentrum de Merelaar opent vanaf 15 juni opnieuw de deuren voor cursisten (enkel voor een afscheidsmoment en in kleine groepjes).
 • Het sociaal restaurant opent opnieuw vanaf 22 juni.

 

Volg het lokaal dienstencentrum op www.facebook.com/LDCDeMerelaar voor de meest recente updates.

 

Thuiszorgdiensten

De dienstverlening van thuiszorgdiensten blijft gegarandeerd. Hierbij zijn de algemene maatregelen rond handhygiëne voldoende om verdere besmetting te voorkomen.

 

Vragen en info

www.​zorgband.​be

info [at] zorgband.be (info@​zorgband.​be)

www.facebook.com/Zorgband

09 272 20 00

 

Vrijwilligers

In functie van hun eigen gezondheid kunnen de taken van onze vrijwilligers tijdelijk niet meer doorgaan.

 

Vergaderingen en bijeenkomsten

 • Alle samenkomsten in gemeenschappelijke ruimten die niet dringend zijn, zoals adviesraden, worden geannuleerd. Beslissingsorganen, zoals het college van burgemeester en schepenen, de gemeente- en OCMW-raad en het bijzonder comité voor de sociale dienst gaan wel nog door.
  • De gemeenteraden, raden voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadscommissies gaan virtueel door via videoconferentie en is live te volgen via YouTube. De gemeenteraadsleden komen dus niet fysiek samen. Alle punten, ook niet-dringende, worden behandeld.
 • Alle bewonersvergaderingen zijn afgelast.
 • De wekelijkse donderdagmarkt op het Kerkplein in Merelbeke gaat opnieuw door vanaf 21 mei.

 

Infomagazines

 • De infomagazines Merelbeke van de maanden april, mei en juni worden niet gedrukt.
 • Sinds eind april ligt er de eerste editie van de coronakrant bij onze lokale handelaars. Daarin staat onder andere info over onze dienstverlening.
 • Begin juni kregen onze inwoners de tweede editie van de coronakrant in hun brievenbus.
 • Het infomagazine van juli/augustus wordt gedrukt en eind juni bedeeld.

 

Toezicht politie

In samenspraak tussen de burgemeester en de korpsleiding wordt extra capaciteit voorzien voor het toezicht en de handhaving van de maatregelen. Dit toezicht wordt dagelijks geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Bekijk ook

 • Hoe kan ik vermijden dat ik besmet word of een besmetting doorgeef aan anderen?

 • De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis.

 • Heb je vragen, wil je meer info of ben je op zoek naar contactgegevens? Of heb je het moeilijk en wil je graag met iemand praten?

 • Wat kun je doen tijdens deze periode om anderen te helpen in Merelbeke? Hoe kun je zelf hulp krijgen? We bundelen alle informatie over het aanbieden en krijgen van hulp op deze pagina. 

 • Ben je ziek? Blijf thuis en bel naar je huisarts (of naar 1733 tijdens het weekend).

 • Zoek je meer info over mondmaskers?

   

 •