U bent hier

Coronavirus

Maatregelen en dienstverlening

Nationale maatregelen

De federale en Vlaamse overheid hebben een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken.

 • Vanaf 4 mei worden de maatregelen geleidelijk aangepast. De federale overheid heeft daarvoor een exitstrategie uitgestippeld. Lees meer over de exitstrategie (persbericht 24 april).
 • Vanaf 10 en 11 mei worden de maatregelen opnieuw versoepeld. Lees meer.
  • Vanaf 10 mei mag elk gezin afspreken met max. vier personen. Dat moeten altijd dezelfde vier personen zijn. Lees meer.
 • Vanaf maandag 18 mei zijn er nieuwe versoepelingen (fase 2). Zo heropenen de scholen gedeeltelijk en mogen markten terug doorgaan. Lees meer.
 • Vanaf 2 juni mogen kleuters weer naar school. Vanaf 8 juni volgt de rest van het lager onderwijs. Lees meer.

 

De vijf basisreflexen blijven gelden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info

 

Maatregelen in Merelbeke

We volgen de nationale maatregelen van nabij op en gaan voortdurend na wat de verdere gevolgen zijn voor ons lokaal bestuur. Volg ons op Facebook en Twitter voor de meest recente info en bekijk het overzicht van alle info rond corona op www.merelbeke.be/corona.

 

Minimale dienstverlening

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis bieden vanaf 2 juni weer alle dienstverlening aan.

 • Voor de veiligheid van zowel burgers als medewerkers helpen we je maximaal telefonisch of digitaal verder.
 • Vraag je bewijzen, attesten en uittreksels online aan via ons e-loket.
 • Is je vraag of probleem niet telefonisch of online op te lossen? Dan kun je een afspraak maken. Voor een aantal zaken kan dat online. Meer info op www.merelbeke.be/afspraak.

 

Wat kun je aanvragen via het e-loket?

Je kunt heel wat documenten (bewijzen, attesten, uittreksels ...) aanvragen via ons e-loket. Ook kun je bijvoorbeeld een adreswijziging doorgeven. Je vindt het overzicht op www.merelbeke.be/e-loket.

 

Waarvoor kun je een afspraak maken?

Je kunt enkel een afspraak maken als je situatie dringend is en als het gaat om de volgende zaken:

Bel daarvoor naar 09 210 32 11 of mail naar burgerzaken [at] merelbeke.be. Geef bij telefonisch contact zeker je e-mailadres door, dan ontvang je van ons een bevestigingsmail van je afspraak.

Heb je een dringende afspraak? Volg altijd de hygiënische maatregelen. Hou ook 1,5 meter afstand van anderen. Zo beperken we samen de verspreiding van het coronavirus.

 

 

Nieuwe pin- of pukcode eID aanvragen

Wil je een aanvraag indienen voor technische werkloosheid of een premie voor zelfstandigen? Daarvoor heb je de pin- en pukcode van je elektronische identiteitskaart (eID) nodig.

 

Waar vind je je pin- en pukcode?

Bij de aanvraag van je eID heb je een brief gekregen met een pincode en een pukcode. Ken je je pincode niet meer of wil je je pincode deblokkeren (3 keer een foute code ingegeven)?

Maak dan een afspraak via 09 210 32 11 of burgerzaken [at] merelbeke.be (burgerzaken@​merelbeke.​be) voor een nieuwe pincode. Neem je brief met de pukcode en je eID mee naar je afspraak.

 

Heb je ook je pukcode niet meer? Vraag nieuwe codes aan via burgerzaken [at] merelbeke.be. Zodra je je nieuwe codes ontvangt per post, maak je een afspraak via 09 210 32 11 of burgerzaken [at] merelbeke.be (burgerzaken@​merelbeke.​be) voor een nieuwe pincode.

 

Gemeentelijke gebouwen en sites

Deze gemeentelijke gebouwen en sites zijn gesloten voor het publiek:

 • gemeentehuis
 • Sociaal Huis
 • administratief centrum
 • bibliotheek
 • GC ’t Groenendal
 • zwembad Ter Wallen
 • Toeristisch infopunt Munte
 • alle gemeentelijke sportinfrastructuur (sporthal Ter Wallen 1 en 2, sportpark Flora, sportzaal GILKO, sportzaal BKO en sportzaal De Vleugel)
 • jeugdcentrum

Vanaf 27 mei gaan de buurtspeelpleintjes weer open (voor kinderen tot en met 12 jaar).

Bibliotheek

Vanaf dinsdag 2 juni heropent de bibliotheek met aangepaste openingsuren. Meer informatie vind je hier.
Via onze takeaway-bibliotheekdienst kun je nog steeds bibliotheekmaterialen aanvragen. Dat kan via een online formulier of door ze telefonisch door te geven tussen 14 en 17 uur (enkel weekdagen). Nadien kunnen ze de materialen op afspraak ophalen. Lees hier alle details.

 

Recyclagepark en afvalophaling

(update 25 mei)

 

Recyclagepark
 • Vanaf dinsdagnamiddag 14 april kun je bijna al je afvalsoorten afleveren in het recyclagepark van Merelbeke (op afspraak). Die regeling blijft voorlopig gelden tot en met 31 augustus.
 • Enkel asbestcementafval wordt tijdelijk niet aanvaard.
 • Kom alleen als het echt nodig is en je je bezoek niet kunt uitstellen.

 

Enkel op afspraak
 • Maak vooraf een afspraak: bel naar 0800 98 200 (maandag tot vrijdag, 9-12 en 14-16 uur).
 • Wie geen afspraak heeft, krijgt geen toegang.
 • Betalen kan enkel met bancontact aan de afritzuil.

 

Volg de maatregelen

Als bezoeker moet je een aantal strikte maatregelen volgen:

 • Sorteer je afval thuis. Je tijd op het recyclagepark is beperkt om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om hun afval te lossen. Wie zijn afval niet op voorhand heeft gesorteerd, krijgt geen toegang.
 • Verlaat je voertuig niet als je in de eventuele wachtrij staat. Ook wie te voet of met de fiets komt, schuift mee in de wachtrij.
 • Max. 1 persoon per voertuig stapt uit om te lossen. Enkel voor zware stukken mag een tweede persoon je helpen. Laat je kinderen thuis.
 • Respecteer min. 1,50 meter afstand met alle andere personen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

 

Aangepaste openingsuren
 • Het recyclagepark blijft iedere werkdag en op zaterdag open van 9.30 tot 12 uur en van 12.45 tot 17 uur. De laatste bezoeker wordt een kwartier voor sluitingstijd binnengelaten.
 • In de periode van 12 juli tot 14 augustus wordt een structurele zomerregeling toegepast. Het recyclagepark is dan geopend van maandag tot en met zaterdag geopend van 9 tot 12 uur en van 12.45 tot 15.15 uur.

 

Loket
 • Contacteer een parkwachter voordat je de gebouwen op het recyclagepark betreedt. Ontsmet je handen aan de zuil bij de toegangsdeur voordat je binnengaat.
 • Naast snoeihoutbonnetjes kun je bij de parkwachter ook opnieuw terecht voor de aankoop van een compostvat of -bak en voor EPS-zakken (piepschuim).
 • Ook je geldsaldo opladen kan elektronisch in het loket.

 

Veelgestelde vragen
 • De opening van groenpark Flora wordt nog uitgesteld.
 • Een aanvraag voor of omruiling van een gft-container kan via het digitale aanvraagformulier op www.​merelbeke.​be/​gft-​container. Omruilingen gebeuren voorlopig aan huis (op afspraak).

 

Hou het veilig

Wees respectvol ten opzichte van elkaar en de parkeerwachters en volg de maatregelen. Zo kan iedereen zijn of haar afval lossen op een veilige manier.

 

Afvalophaling

 

Plaats je afval de dag voor de ophaling buiten. Dat mag al vanaf 17 uur.

 • De ophaalrondes en -uren kunnen verschillen van wat je gewoon bent. Daardoor is het mogelijk dat je afval vroeger opgehaald wordt.
 • Door je afval de dag voordien buiten te plaatsen, ben je er zeker van dat jouw afval opgehaald wordt.
 • De ophalers van IVM stellen alles in het werk om de ophalingen op een zo goed, veilig en correct mogelijke manier uit te voeren.

Meer info: update IVM 5 mei

Website IVM: ivmmilieubeheer.be

Veelgestelde vragen bij OVAM: ovam.be/corona-impact

 

 

Buitendiensten

Onze buitendiensten blijven aan het werk, maar we nemen wel bijkomende maatregelen zodat onze personeelsleden minstens 1,5 meter afstand kunnen nemen van elkaar.

 

Zitdagen Sociaal Huis

Alle zitdagen van sociale organisaties en instanties in het Sociaal Huis gaan voorlopig niet door (Sociaal Verhuurkantoor, FOD Sociale Zekerheid, Wijk-werken, Drugpunt, Rap op Stap, Commissie juridische bijstand, Dyzo …). Iedereen garandeert wel de dienstverlening voor wie het nodig heeft. Voor meer informatie over de praktische regelingen, neem contact op met het Sociaal Huis op 09 210 33 50 (9 tot 17 uur) of info [at] sociaalhuismerelbeke.be (subject: Vraag%20over%20zitdagen) .

 

Procedures omgevingsvergunningen

Het coronavirus heeft ook impact op de omgevingsvergunningsprocedures. Er komt echter geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen (update 22 april).

 

Alle activiteiten afgelast tot eind augustus

(update 12 mei)

 

 • Alle gemeentelijke activiteiten zijn voorlopig geannuleerd tot en met zondag 31 augustus. Dat geldt ook voor activiteiten die het lokaal bestuur mee organiseert.
 • Er worden geen ontvangsten georganiseerd in het gemeentehuis.
 • We contacteren de organisatoren van alle externe activiteiten of evenementen die zouden plaatsvinden in juni, juli en augustus. Als de activiteit nog niet geannuleerd is, geeft ons lokaal bestuur geen toelating om ze te laten doorgaan.
 • Kermisactiviteiten in september: we wachten de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad af. We contacteren sowieso alle initiatiefnemers van de gekende externe kermisprogrammaties.

 

Jeugdactiviteiten en proclamaties

 • De sportkampen, speelpleinwerking en grabbelpasactiviteiten tijdens de paasvakantie gaan niet door. Heb je je kind(eren) ingeschreven voor zo’n activiteit en heb je al betaald? We contacteren je om de terugbetaling te regelen.
 • Activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie, zoals de vakantiespeelpleinwerking, kunnen doorgaan.  We zijn momenteel nog volop bezig met de uitwerking hiervan. Sportkampen zijn voorlopig nog niet geannuleerd. Daarvoor wachten we op richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.
 • Ook voor de proclamaties in de gemeentelijke scholen eind juni wachten we de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad af.

 

Op de Facebookpagina's van de dienst Jeugd, dienst Cultuur en de bibliotheek vind je leuke tips en online activiteiten voor jong en oud.

 

 

Ouderenzorg

Woonzorgcentra

 • Vanaf 18 mei is beperkt bezoek mogelijk in Provinciaal Zorgcentrum Lemberge, revalidatieziekenhuis Lemberge en Woonzorgcentrum Het Lindeken.
 • Er worden geen externe evenementen georganiseerd.
 • Interne gemeenschappelijke activiteiten worden op de zorgafdeling georganiseerd.
 • De opening van Woonzorgcentrum het Berkenhof op 4 april wordt uitgesteld. Een nieuwe datum wordt later meegedeeld.

Dagverzorgingscentra

Dagverzorgingscentrum De Boomgaard opent vanaf 26 mei tijdelijk in het Lokaal Dienstencentrum de Merelaar, en dat tot aan de verhuis naar het nieuwe Berkenhof.

 

Lokale dienstencentra

De lokale dienstencentra zijn voorlopig gesloten tot en met zondag 7 juni  (update 30 april). Alle activiteiten worden tijdelijk on hold gezet. De welzijnsvereniging bekijkt hoe zij gebruikers zo goed mogelijk kan ondersteunen in hun thuissituatie. Telefonisch blijven de diensten bereikbaar.

 

Thuiszorgdiensten

De dienstverlening van thuiszorgdiensten blijft voorlopig gegarandeerd. Hierbij zijn de algemene maatregelen rond handhygiëne voldoende om verdere besmetting te voorkomen. De Zorgband Leie & Schelde volgt de situatie dagelijks verder op en stuurt bij waar nodig.

 

Vragen en info

www.​zorgband.​be

info [at] zorgband.be (info@​zorgband.​be)

www.facebook.com/Zorgband

09 272 20 00

 

Vrijwilligers

In functie van hun eigen gezondheid kunnen de taken van onze vrijwilligers tijdelijk niet meer doorgaan.

 

Vergaderingen en bijeenkomsten

 • Alle samenkomsten in gemeenschappelijke ruimten die niet dringend zijn, zoals adviesraden, worden geannuleerd. Beslissingsorganen, zoals het college van burgemeester en schepenen, de gemeente- en OCMW-raad en het bijzonder comité voor de sociale dienst gaan wel nog door.
  • De gemeente- en OCMW-raad van dinsdag 26 mei gaat virtueel door via videoconferentie en is live te volgen via YouTube. De gemeenteraadsleden komen dus niet fysiek samen. Alle punten, ook niet-dringende, worden behandeld.
 • Alle bewonersvergaderingen zijn afgelast.
 • De wekelijkse donderdagmarkt op het Kerkplein in Merelbeke gaat opnieuw door vanaf 21 mei.

 

Infomagazines

 • De infomagazines Merelbeke van de maanden april, mei en juni worden niet gedrukt.
 • Sinds eind april ligt er de eerste editie van de coronakrant bij onze lokale handelaars. Daarin staat onder andere info over onze dienstverlening.
 • Begin juni kregen onze inwoners de tweede editie van de coronakrant in hun brievenbus.
 • Het infomagazine van juli/augustus wordt gedrukt en eind juni bedeeld.

 

Toezicht politie

In samenspraak tussen de burgemeester en de korpsleiding wordt extra capaciteit voorzien voor het toezicht en de handhaving van de maatregelen. Dit toezicht wordt dagelijks geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Bekijk ook

 • Hoe kan ik vermijden dat ik besmet word of een besmetting doorgeef aan anderen?

 • De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis.

 • Heb je vragen, wil je meer info of ben je op zoek naar contactgegevens? Of heb je het moeilijk en wil je graag met iemand praten? Hier vind je een overzicht.

 • Wat kun je doen tijdens deze periode om anderen te helpen in Merelbeke? Hoe kun je zelf hulp krijgen? We bundelen alle informatie over het aanbieden en krijgen van hulp op deze pagina. 

 • Ben je ziek? Blijf thuis en bel naar je huisarts (of naar 1733 tijdens het weekend).

 • Zoek je meer info over mondmaskers?

   

 •