U bent hier

Coronavirus

Maatregelen en dienstverlening

Nationale maatregelen

De federale en Vlaamse overheid hebben een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken.

De Nationale Veiligheidsraad nam op 27 juli aanvullende maatregelen ter versterking van de tweeledige strategie ter bestrijding van de heropleving van het Coronavirus.
Tot nu was de sociale bubbel voor elk individu beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag 29 juli worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per individu. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling.
Lees meer over de bijkomende maatregelen: https://crisiscentrum.be/nl/news/aanvullende-maatregelen-ter-versterking-van-de-tweeledige-strategie-ter-bestrijding-van-de 

 

Op 23 juli besloot de Nationale Veiligheidsraad om Fase 5 van de afbouw niet te activeren. Lees meer.

Er zijn zes gouden regels tijdens deze fase:​

 • Respecteer de hygiënemaatregelen ;
 • Doe activiteiten het liefst buiten ;
 • Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen ;
 • Blijf op een veilige afstand (1m50) ;
 • Beperk je contacten tot 15 personen per week ;
 • En beperk ook bijeenkomsten tot 15 personen.

Bovenop de nu al geldende verplichtingen zal het dragen van een mondmasker ook verplicht zijn:

- Op markten, rommelmarkten en kermissen,

- In winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten ;

- In alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor het publiek;

- In horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten.

Het dragen van een masker blijft sterk aanbevolen in alle andere gevallen, vooral in situaties waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd.

 • De sluitingstijd van de nachtwinkels wordt vervroegd naar 22 uur.
 • De klanten van de horeca zal worden gevraagd een emailadres of een telefoonnummer achter te laten, zodat ze in geval van een infectie tijdig verwittigd kunnen worden. Deze informatie zal na 14 dagen worden vernietigd en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de bestrijding van het Coronavirus.

Vanaf 1 augustus treedt het elektronische terugkeerformulier, het Public Health Passenger Locator Form, in werking . Als je naar België terugkeert van een verblijf in het buitenland, moet je binnen 48 uur voor aankomst in België dit formulier invullen. Uitzondering: als je je naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

 

 

Meer info

 

Maatregelen in Merelbeke

Vanaf donderdag 30 juli ben je verplicht om een mondmasker te dragen op alle publiek toegankelijke plaatsen van Merelbeke, en dit vanaf de leeftijd van 12 jaar.

We volgen de nationale maatregelen van nabij op en gaan voortdurend na wat de verdere gevolgen zijn voor ons lokaal bestuur. Volg ons op Facebook en Twitter voor de meest recente info.

 

Dienstverlening op afspraak

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis bieden bieden weer alle dienstverlening aan.

 • Vraag je bewijzen, attesten en uittreksels online aan via ons e-loket of geef je adreswijziging online door. Ga daarvoor naar www.merelbeke.be/e-loket.
 • Voor de veiligheid van zowel burgers als medewerkers helpen we je maximaal telefonisch of per mail verder.
 • Is je vraag of probleem niet op te lossen via ons e-loket, telefonisch of per mail? Dan kun je een afspraak maken bij de betrokken dienst. Voor een aantal zaken kan dat online. Meer info op www.merelbeke.be/afspraak.

 

Heb je een afspraak? Volg altijd de hygiënische maatregelen en draag een mondmasker. Hou 1,5 meter afstand van anderen.

 

Gemeentelijke gebouwen en sites

Alle gemeentelijke gebouwen zijn open.

Bibliotheek

De bibliotheek is open met aangepaste openingsuren. Met extra maatregelen houden we het bibliotheekbezoek veilig voor iedereen. Meer informatie (https://merelbeke.bibliotheek.be/nieuws/de-bibliotheek-heropent-op-dinsdag-2-juni)

Behoor je tot een corona-risicogroep? Maak dan gebruik van onze afhaaldienst. Lees hier (https://merelbeke.bibliotheek.be/takeaway) alle details.

Wil je een internetcomputer of de kopieermachine gebruiken? Dit kan enkel na reservering. Lees hier (https://merelbeke.bibliotheek.be/computer) meer.

gc 't Groenendal

Open elke werkdag van 9 tot 12 uur en in de namiddag op afspraak.

Zwembad ter Wallen

Wegens technische problemen is zwembad Ter Wallen gesloten tot en met zondag 2 augustus.
Alle activiteiten worden van vrijdag 24 juli tot en met zondag 2 augustus geannuleerd: clubs, privé lesgevers en sportkampen gaan niet door.
Ook de polyvalente zaal van het zwembad is gesloten.
We nemen contact op met alle geplande reservaties. We boeken de reservaties opnieuw in na 2 augustus.

Je kan opnieuw terecht in ons zwembad na 2 augustus! Je kunt veilig zwemmen in tijdsblokken van 1.30 uur. Reserveer je zwembeurt vooraf of kom langs aan de balie van het zwembad tijdens het eerste uur van het tijdsblok. Lees hier welke maatregelen we genomen hebben.

Recyclagepark en afvalophaling

Recyclagepark
 • Je kan bijna al je afvalsoorten afleveren in het recyclagepark van Merelbeke (op afspraak). Die regeling blijft voorlopig gelden tot en met 31 augustus.
 • Enkel asbestcement wordt tijdelijk niet aanvaard.
Enkel op afspraak
 • Maak vooraf een on-line afspraak.
 • Wie geen afspraak heeft, krijgt geen toegang.
 • Betalen kan enkel met bancontact aan de afritzuil.
Volg de maatregelen

Als bezoeker moet je een aantal strikte maatregelen volgen:

 • Sorteer je afval thuis. Je tijd op het recyclagepark is beperkt om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om hun afval te lossen. Wie zijn afval niet op voorhand heeft gesorteerd, krijgt geen toegang.
 • Verlaat je voertuig niet als je in de wachtrij staat. Ook wie te voet of met de fiets komt, schuift mee in de wachtrij.
 • Max. 1 persoon per voertuig stapt uit om te lossen. Enkel voor zware stukken mag een tweede persoon je helpen. Laat je kinderen thuis.
 • Respecteer min. 1,50 meter afstand met alle andere personen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.

 

Aangepaste openingsuren
 • Het recyclagepark blijft iedere werkdag en op zaterdag open van 9.30 tot 12 uur (laatste afspraak 11.45 uur) en van 12.45 tot 17 uur (laatste afspraak 16.45 uur). De laatste bezoeker wordt een kwartier voor sluitingstijd binnengelaten.
 • In de periode van 13 juli tot 14 augustus wordt een structurele zomerregeling toegepast. Het recyclagepark is dan open van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 12 uur (laatste afspraak 11.45 uur) en van 12.45 tot 15 uur (laatste afspraak 14.45 uur).

 

Loket
 • Contacteer een parkwachter voordat je de gebouwen op het recyclagepark betreedt. Ontsmet je handen aan de zuil bij de toegangsdeur voordat je binnengaat.
 • Naast snoeihoutbonnetjes kun je bij de parkwachter ook opnieuw terecht voor de aankoop van een compostvat of -bak en voor EPS-zakken (piepschuim).
 • Ook je geldsaldo opladen kan elektronisch in het loket.

 

Veelgestelde vragen
 • De opening van groenpark Flora wordt nog uitgesteld.
 • Een aanvraag voor of omruiling van een gft-container kan via het digitale aanvraagformulier op www.​merelbeke.​be/​gft-​container. Omruilingen gebeuren voorlopig aan huis (op afspraak).

 

Hou het veilig

Wees respectvol ten opzichte van elkaar en de parkeerwachters en volg de maatregelen. Zo kan iedereen zijn of haar afval lossen op een veilige manier.

 

Afvalophaling

 

Plaats je afval de dag voor de ophaling buiten. Dat mag al vanaf 17 uur.

 • De ophaalrondes en -uren kunnen verschillen van wat je gewoon bent. Daardoor is het mogelijk dat je afval vroeger opgehaald wordt.
 • Door je afval de dag voordien buiten te plaatsen, ben je er zeker van dat jouw afval opgehaald wordt.
 • De ophalers van IVM stellen alles in het werk om de ophalingen op een zo goed, veilig en correct mogelijke manier uit te voeren.

Website IVM: ivmmilieubeheer.be

Veelgestelde vragen bij OVAM: ovam.be/corona-impact

 

Buitendiensten

Onze buitendiensten blijven aan het werk, maar we nemen wel bijkomende maatregelen zodat onze personeelsleden minstens 1,5 meter afstand kunnen nemen van elkaar.

 

Zitdagen Sociaal Huis

 • Je kunt in het Sociaal Huis opnieuw terecht op de meeste zitdagen van sociale organisaties en instanties (enkel op afspraak).
 • Voor meer informatie over de praktische regeling: neem contact op met het Sociaal Huis op 09 210 33 50 (9 tot 17 uur) of info [at] sociaalhuismerelbeke.be (subject: Vraag%20over%20zitdagen) .

 

Procedures omgevingsvergunningen

Het coronavirus heeft ook impact op de omgevingsvergunningsprocedures. Er komt echter geen bijkomende termijnverlenging of schorsing van inspraakmomenten voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke planningsprocessen.

 

Jeugdactiviteiten en proclamaties

 

 

Op de Facebookpagina's van de dienst Jeugd, dienst Cultuur en de bibliotheek vind je leuke tips en online activiteiten voor jong en oud.

 

Merelbeke annuleert alle gemeentelijke activiteiten tot en met eind september.

Ons lokaal bestuur heeft alle gemeentelijke activiteiten en evenementen geannuleerd tot en met 30 september. Dat geldt ook voor activiteiten die het lokaal bestuur mee organiseert. Er worden bovendien geen ontvangsten georganiseerd in het gemeentehuis.

Externe activiteiten

We contacteren momenteel de organisatoren van alle externe activiteiten of evenementen die zouden plaatsvinden in augustus en september. Als de activiteit nog niet geannuleerd is, geeft ons lokaal bestuur geen toelating om ze te laten doorgaan.

De bestaande vrijetijdsactiviteiten van de gemeentelijke diensten sport en jeugd kunnen nog steeds doorgaan, mits respect van de vigerende veiligheidsvoorschriften.

Kermissen in september

Ook de kermisactiviteiten (optredens, wielerwedstrijden, eetfestijnen, .....) worden niet toegestaan.

 

Ouderenzorg

Woonzorgcentra en dagverzorgingscentrum

 • Alle info van het Woonzorgcentrum Lemberge, Woonzorgcentrum het Berkenhof, Assistentiewoningen residentie Molenhoek, Dagverzorgingscentrum de Boomgaard en Lokale Dienstencentra de Merelaar kun je terugvinden op de website van Zorgband Leie & Schelde.

Volg het lokaal dienstencentrum op www.facebook.com/LDCDeMerelaar voor de meest recente updates.

 

Thuiszorgdiensten

De dienstverlening van thuiszorgdiensten blijft gegarandeerd. Hierbij zijn de algemene maatregelen rond handhygiëne voldoende om verdere besmetting te voorkomen.

 

Vragen en info

www.​zorgband.​be

info [at] zorgband.be (info@​zorgband.​be)

www.facebook.com/Zorgband

09 272 20 00

 

De wekelijkse donderdagmarkt op het Kerkplein in Merelbeke gaat opnieuw door.

Infomagazines

 

Toezicht politie

In samenspraak tussen de burgemeester en de korpsleiding wordt extra capaciteit voorzien voor het toezicht en de handhaving van de maatregelen. Dit toezicht wordt dagelijks geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

Bekijk ook

 • Hoe kan ik vermijden dat ik besmet word of een besmetting doorgeef aan anderen?

 • De Vlaamse Regering breidt de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis.

 • Heb je vragen, wil je meer info of ben je op zoek naar contactgegevens? Of heb je het moeilijk en wil je graag met iemand praten?

 • Wat kun je doen tijdens deze periode om anderen te helpen in Merelbeke? Hoe kun je zelf hulp krijgen? We bundelen alle informatie over het aanbieden en krijgen van hulp op deze pagina. 

 • Ben je ziek? Blijf thuis en bel naar je huisarts (of naar 1733 tijdens het weekend).

 • Zoek je meer info over mondmaskers?

   

 •