U bent hier

Diensten en contactgegevens

Dienst afvalbeheer

De dienst afvalbeheer helpt je verder bij vragen over het recyclagepark, de huis-aan-huis-inzamelingen en afvalvoorkoming.

Dienst archief

De dienst archief staat in voor het beheer, de bewaring en de toegankelijkheid van het gemeentearchief.

dienst Burgerzaken

Dienst Burgerzaken is verantwoordelijk voor alle bevolkingsgegevens en afschriften.

Bibliotheek

De bibliotheek is een bruisende ontmoetingsplek waar leesplezier, cultuureducatie en -participatie en mediawijsheid worden gestimuleerd.

dienst Communicatie en onthaal

De dienst Communicatie en onthaal maakt je wegwijs in het gemeentehuis en staat in voor de externe en interne communicatie van de gemeente Merelbeke.

dienst Financiën

Deze dienst staat in voor het voeren van de procedures bij overheidsopdrachten en voor de volledige administratieve opvolging en afhandeling ervan.

Dienst cultuur

De dienst cultuur biedt de hele bevolking kansen om cultuur in alle opzichten te beleven.

dienst Duurzaamheid

De dienst Duurzaamheid sensibiliseert en motiveert Merelbekenaren om duurzaam door het leven te gaan.

Dienst erfgoedprogrammatie

De dienst erfgoedprogrammatie zet het lokale erfgoed in de kijker en staat in voor het erfgoedbeleid.

Dienst ICT

De dienst ICT is verantwoordelijk voor het systeembeheer, het beheer van het communicatienetwerk en het informeren en automatiseren van administratieve processen.

Dienst jeugd

De dienst jeugd zorgt o.a. voor een gemeentelijk jeugdbeleid op maat en biedt een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren aan.

dienst Leefmilieu

Op de dienst Leefmilieu kan je terecht voor informatie in verband met het gemeentelijk milieubeleid in zijn diversiteit.

Dienst mobiliteit

De dienst mobiliteit verzorgt de opvolging van de maatregelen die in het mobiliteitsplan zijn beschreven.

Dienst noord-zuid

De dienst noord-zuid zorgt voor informatie en sensibilisering rond mondiale thema's.

Dienst organisatieontwikkeling

De dienst organisatieontwikkeling staat in voor het competentiebeheer van het gemeentebeheer en de uitvoering van een geïntegreerd en strategsich HR-beleid.

dienst HR

De dienst HR staat in voor het algemeen beheer van de personeelsdossiers van het gemeentepersoneel.

dienst Preventie en noodplanning

De dienst Preventie en noodplanning bestaat uit twee grote luiken: interne preventie en noodplanning.

dienst Ruimte

De dienst Ruimte is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van de publieke ruimtes in Merelbeke.

dienst Interne organisatie

De dienst Interne organisatie is de opvolging van de openbaarheid van bestuur, de briefwisseling en administratie.

Dienst sport en recreatie

De kerntaak van de dienst sport en recreatie is het ondersteunen van sport- en bewegingsmogelijkheden om zoveel mogelijk Merelbekenaren aan het sporten te krijgen.

dienst Omgeving

De dienst Omgeving is verantwoordelijk voor de opvolging en afhandeling van allerlei stedenbouwkundige aanvragen.

Uitleendienst

Wanneer je een activiteit organiseert, kan je bij de uitleendienst materiaal lenen.

team Wegen

Team Wegen is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het openbaar groen en het onderhoud van het wegennet en de gemeentelijke gebouwen.

Dienst werk en economie

De dienst werk en economie is een eerste aanspreekpunt voor lokale handelaars en ondernemers. Bovendien ontwikkelt deze dienst een economisch beleid.

Managementteam

Het managementteam bestaat uit de beleidscoördinatoren, de financieel beheerder en de gemeentesecretaris.

Sociaal huis

Alle sociale dienstverlening onder één dak

Sociale Dienst

De Sociale Dienst biedt advies, ondersteuning en begeleiding bij financiële en sociale problemen.