U bent hier

Begraafplaats

Wat?

Er zijn zes begraafplaatsen: Merelbeke-centrum, Lemberge, Bottelare, Munte, Schelderode en Melsen, elke dag toegankelijk van zonsopgang  tot zonsondergang.

Prijs?

Openen en sluiten van een grondgraf of kelder

Voor het openen en sluiten van een grondgraf of kelder wordt 125 euro aangerekend.

Bijzetting in een columbarium

De plaatsing of bijzetting in een columbarium is gratis. De retributie staat los van de keuze tussen een concessie of een niet-geconcedeerde begraafwijze.

Concessie

Wat?

Dit is een toelating om tegen betaling een bepaald stuk grond of een nis van een columbarium op de begraafplaats voor een bepaalde duur te gebruiken. Er ontstaat een soort van bruikleen of gebruiksrecht. Eeuwigdurende concessies werden omgezet naar concessies met een duurtijd van 50 jaar, telkens gratis verlengbaar.

Wie kan het aanvragen?

Deze kan enkel aangevraagd worden n.a.v. een overlijden. Dit gebeurt door de langstlevende echtgenoot, een familielid of een derde.

Er zijn verschillende vormen mogelijk:

 • begraven in een urne in een urnegraf: de urne wordt in een een urnegraf geplaatst. Er kunnen maximaal 2 urnen in één graf.
 

Aantal

Termijn Inwoner Niet-inwoner

Urnengraf volwassene/kind

2 urnen

20 jaar

150 euro

300 euro

 • begraven in een kist of urne in volle grond: maximaal 2 lagen in volle grond, bestemd voor het begraven van 2 personen. Een vrije laag kan ingenomen worden door, hetzij 1 kist, hetzij 2 asurnen. Bijkomende bijzettingen van 4 asurnen zijn mogelijk met een maximum van 6 asurnen per nis.
 

Aantal

Termijn Inwoner Niet-inwoner

Grondgraf volwassene

Bijkomende bijzetting per extra urn

2 lagen

20 jaar

300 euro

75 euro

600 euro

150 euro

 • begraving in een kist of urne in een kelder: deze grafconcessie bestaat uit een gebouwde kelder met 2 nissen, bestemd voor het begraven van 2 personen. Een vrije nis kan ingenomen worden door, hetzij één kist, hetzij twee asurnen. Bijkomende bijzettingen van 4 asurnen zijn mogelijk met een maximum van zes asurnen per nis.

 

Aantal

Termijn Inwoner Niet-inwoner

Keldergraf volwassene/kind

Bijkomende bijzetting per extra urn

2 nissen

30 jaar

1 500 euro

400 euro

3 000 euro

800 euro

 • begraving in een urne in het columbarium:  de columbariumconcessie bestaat uit geprefabriceerde op elkaar gemetselde nissen voor 2 asurnen en aldus bestemd voor het begraven van 2 personen.

 

Aantal

Termijn Inwoner Niet-inwoners

Urnennis(columbarium) volwassene / kind

2 urnen

30 jaar

1 000 euro

2 000 euro

 

 • grondgraf kind op de kinderbegraafplaats: kinderen t.e.m. de leeftijd van 12 jaar mogen op deze speciale plaats begraven worden. Het is voorzien van 2 lagen in volle grond. Door de kleinere afmetingen is bijlegging enkel mogelijk voor kinderen t.e.m. 12 jaar. Een vrije laag kan ingenomen worden door, hetzij één kist, hetzij twee asurnen. Bijkomende bijzettingen zijn mogelijk voor zover de capaciteit dit toelaat.

 

Aantal

Termijn Inwoner Niet-inwoner

Grondgraf kind op kinder-begraafplaats

Bijkomende bijzetting per extra urn

2 lagen

20 jaar

100 euro

 50 euro

200 euro

 50 euro

 • grondgraf foetus op de sterretjesweide: alle levenloos geboren kinderen (foetussen) kunnen begraven worden op de “sterretjesweide”. Foetussen ouder dan 180 dagen, worden op de kinderbegraafplaats begraven.

 

Aantal

Termijn Inwoner Niet-inwoner

Concessie

1 urne

20 jaar

50 euro

100 euro

Verlenging concessie

1 urne

10 jaar

25 euro

25 euro

Kan ik een concessie verlengen?

Concessies kunnen na afloop van de concessietermijn telkens verlengd worden met 10 jaar. Het tarief hiervoor is afhankelijk van welk soort concessie je hebt:

 

 Termijn

Inwoner en niet-inwoner

Urnengraf volwassene/kind

10 jaar

75 euro

Grondgraf volwassene

10 jaar

150 euro

Keldergraf volwassene/kind

10 jaar

500 euro

Urnennis (columbarium) volwassene/kind

10 jaar

300 euro

Grondgraf kind op kinder-begraafplaats

10 jaar

50 euro

Niet geconcedeerde grond (kist of urne in volle grond)

Je bent niet verplicht om een concessie te nemen. Je kan ook opteren voor niet-geconcedeerde grond die voorzien wordt in alle begraafsystemen:

 • graf bestemd voor de begraving van maximum 1 kist
 • urnengraf bestemd voor de begraving van 1 urne
 • urnennis bestemd voor de bewaring van 1 urne

Alle mogelijkheden zijn beperkt in de tijd tot 10 jaar en niet verlengbaar. Een omzetting naar een concessie is mogelijk mits ontgraving naar een ander perceel.

Asverstrooiing

Als je kiest voor crematie heb je naast bovenvermelde mogelijkheden ook de optie om de as te laten uitstrooien. De asverstrooiing is gratis. Als je een naamplaatje wenst aan te brengen op de daartoe voorziene plaats, betaal je 50 euro (of 100 euro als niet-inwoner). Het naamplaatje wordt 20 jaar behouden en kan verlengd worden met 10 jaar voor 25 euro (of 50 euro als niet-inwoner).

Opmerking

Personen die tijdens de 25 jaar voorafgaand aan het overlijden, 10 jaar of langer in de gemeente Merelbeke gedomicilieerd waren worden als inwoner beschouwd. De jaren van verblijf in een rustoord of instelling buiten Merelbeke tellen mee als woonachtig in Merelbeke indien men daarvoor in Merelbeke gedomicilieerd was.

 

 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Burgerzaken
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(29/11) tot
enkel op afspraak

Contact

 • Afspraak burgerlijke stand - 09 210 32 40
 • Afspraak niet-Belgen - 09 210 32 35
 • Algemene informatie - 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties.
 • Als een Belg in het buitenland overlijdt dat moeten er er instanties in het betreffende land verwittigd worden.
 • Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood.
 • Na het opmaken van de overlijdensakte levert de burgerlijke stand uittreksels uit de overlijdensakte af.  
 • De registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.
 • Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren.

 • Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.
 • Tijdens je leven kan je vrijwillig je laatste wilsbeschikking laten registeren bij de dienst burgerzaken.
 • Na uw dood kan u een zeer waardevolle dienst bewijzen aan uw medemensen door uw lichaam af te staan aan de wetenschap.
 • De keuze tussen begraven of cremeren is een van de belangrijkste beslissingen rond de uitvaart.
 • De langstlevende partner kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat vrij afhalen.