U bent hier

Voorlopig rijbewijs

Wat?

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: u kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  Sinds 1 oktober 2017 moeten in Vlaanderen begeleiders een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór ze begeleider kunnen worden en op het voorlopig rijbewijs kunnen worden vermeld. Op rijbewijzer.be kunt u zien waar er vormingsmomenten plaatsvinden in heel Vlaanderen.
  Die vorming is 10 jaar geldig. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Hoe?

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen?

 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als u kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider hebt u (sinds 1 oktober 2017) ook het attest nodig dat de begeleider heeft gekregen nadat die het vormingsmoment heeft gevolgd.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Wat indien uw voorlopig rijbewijs (M18 of M36) is vervallen?

Hebt u een voorlopig rijbewijs gehad voor categorie B model 18 of model 36? Dan kan ook dit voorlopig rijbewijs niet verlengd of omgewisseld worden naar het andere model.

Wenst u toch een praktisch examen van categorie B af te leggen?

Dan kan de gemeente een stageattest afleveren waaruit blijkt dat u in het bezit was van een voorlopig rijbewijs. U dient dan het praktijkexamen af te leggen met de rijschool.

U kan ook kiezen voor een rijbewijs model 12. Daarvoor moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het voorlopig rijbewijs M18 o M36 is niet meer geldig en de kandidaat zit in de wachttijd van 3 jaar.
 • Het theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn. Als dat niet zo is, dan moet eerst het theoretisch examen opnieuw worden afgelegd.
 • De kandidaat moet 6 uur rijschool hebben gevolgd. Deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijsschoollessen zijn 3 jaar geldig.
 • Op het voorlopig rijbewijs M12 wordt minstens één begeleider (8 jaar categorie B, geen verkeersovertreding afgelopen 3 jaar, volgde verplichte vorming van 3 uur bij erkende rijschool) vermeldt.
 • De stage wordt geacht vervuld te zij onder dekking van het vorig voorlopig rijbewijs.

Regelgeving:

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst bevolking en burgerlijke stand
Gemeentehuis (gelijkvloerse verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot en van tot

Contact

 • 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbewijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs nodig.

 • Met een Europees rijbewijs kan een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

 • Woon je in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kan je een bewonerskaart aanvragen. Daarmee kan je altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij je huis.

 • Je kan een buitenlands rijbewijs omwisselen in een Europees rijbewijs.