U bent hier

Wonen en verhuizen

Aangifte van een adreswijziging

Als u naar Merelbeke of binnen de gemeente verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken.

Referentieadres

Sommige mensen hebben geen officiële verblijfplaats en kunnen een referentieadres als officieel adres opgeven.

Huisnummer

Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer en u kan dit aanvragen bij de gemeente.

Adresopzoeking

Het meedelen van een adres van een andere persoon is aan strenge voorwaarden onderworpen omwille van de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Adreswijziging naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit melden aan uw gemeente.

Inname openbaar domein

Als je tijdelijk het openbaar domein wenst in te nemen voor een verhuis, voor een levering, voor het plaatsen van containers of het uitvoeren van werken, dan heb je daarvoor een toelating van het gemeentebestuur nodig.

Onthaalmoment nieuwe inwoners

De gemeente Merelbeke ontvangt twee keer per jaar haar nieuwe inwoners in het gemeentehuis. Ook de jongste inwoners zijn welkom.