U bent hier

E-loket

Formulieren dienst burgerzaken en bevolking

  • met eID

Aangifte adreswijziging binnen de gemeente met eID

Aangifte adreswijziging in de gemeente met eID

Aangifte beroepswijziging met eID

Adreswijziging naar het buitenland met eID

Afschrift akte adoptie met eID

Afschrift akte nationaliteit met eID

Afschrift echtscheidingsakte met eID

Akte erkenning van een kind met eID

Attest gezinssamenstelling met eID

Bewijs van leven met eID

Bewijs van nationaliteit met eID

Bewijs van woonst met eID

Bewijs van woonst met historiek adressen met eID

Buitenlandse overlijdensakte erkennen met eiD

Huwelijksaangifte met eID

Internationale geboorteakte met eID

Internationale huwelijksakte met eID

Internationale overlijdensakte met eID

Samenstelling van het gezin met eID

Uittreksel geboorteakte met eID

Uittreksel huwelijksaangifte met eID

Uittreksel overlijdensakte met eID

  • zonder eID

Aangifte van adreswijziging zonder eID

Aangifte beroepswijziging zonder eID

Adreswijziging naar het buitenland zonder eID

Afschrift akte adoptie zonder eID

Afschrift akte nationaliteit zonder eID

Afschrift echtscheidingsakte zonder eID

Afschrift erkenning van een kind zonder eID

Bewijs van huwelijksbeloften

Bewijs van leven zonder eID

Bewijs van nationaliteit zonder eID

Bewijs van woonst zonder eID

Huwelijksaangifte zonder eID

Internationale geboorteakte zonder eID

Internationale huwelijksakte zonder eID

Internationale overlijdensakte zonder eID

Samenstelling gezin zonder eID

Uittreksel bevolkingsregister zonder eID

Uittreksel geboorteakte zonder eID

Uittreksel huwelijksakte zonder eID

Uittreksel overlijdensakte zonder eID

Uittreksel strafregister

 

Formulieren dienst communicatiemanagement

Aanvraag digitale infoborden

 

Formulieren OCMW

Aanvraag opname seniorencentrum

Aanvraag poetshulp

Reservatie maaltijd sociaal restaurant

 

Activiteiten vrijetijdsdiensten

Inschrijven activiteiten dienst cultuur, jeugd en sport en recreatie

Een evenement organiseren