U bent hier

Subsidie seniorenvereniging

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier kan je als erkende seniorenvereniging een subsidie aanvragen. Deze subsidie heeft als doel de werking en de activiteiten van de seniorenverenigingen te ondersteunen door middel van een jaarlijkse subsidie.

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden?

  • De vereniging is een erkende Merelbeekse seniorenvereniging.
  • De vereniging kan aantonen dat ze minimaal 6 activiteiten ten voordele van senioren heeft georganiseerd.
  • De vereniging ontvangt geen subsidies als erkende Merelbeekse socio-culturele vereniging. 
  • De subsidies worden aangewend voor de werking van de vereniging.
  • De vertegenwoordiger van de vereniging woont minimaal drie algemene vergaderingen per jaar bij van de seniorenraad.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Vul dit formulier in voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waarvoor je de subsidies aanvraagt.

De aanvraag voor subsidies dient de volgende elementen te bevatten:

  • Gegevens van de organisatie.
  • Bewijsstukken van minimaal 6 activiteiten.
  • Rekeningnummer waarop de subsidies mogen worden gestort en de naam van de rekeninghouder.

Hoe gaat het verder met jouw aanvraag?

De aanvragen worden voorgelegd aan de seniorenraad voor een advies. Op basis van dit advies beslist het college van burgemeester en schepenen over de toekenning van de subsidies. Na goedkeuring wordt de subsidie op het rekeningnummer van de vereniging gestort.

 
 
1 Begin 2 Activiteit 1 3 Activiteit 2 4 Activiteit 3 5 Activiteit 4 6 Activiteit 5 7 Activiteit 6 8 Ondertekening 9 Voltooid

gegevens van de vereniging

BE