U bent hier

Inschrijving niet-Belgen

Wat?

Europese en niet-Europese burgers kunnen zich inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Indien je al ingeschreven was voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 hoef je je niet opnieuw inschrijven. De inschrijving blijft gelden zolang je voldoet aan de voorwaarden en je niet afziet van uw hoedanigheid als kiezer.

Voorwaarden

  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op 1 augustus 2018.
  • Je bent minstens 18 jaar op 14 oktober 2018 (dag van de verkiezing).
  • Je bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 14 oktober 2018.

Bijzonder voorwaarde voor niet-Europese burgers

Als je de nationaliteit hebt van een land dat geen lid is van de Europese Unie moet je ook 5 jaar onafgebroken een hoofdverblijfsplaats hebben in België, gedekt door een wettelijk verblijf.

Op het inschrijvingsformulier verklaart u dat u zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Hoe?

Bezorg vóór 31 juli 2018 een volledig ingevuld inschrijvingsformulier aan de dienst bevolking en burgerlijke stand. Het formulier kan je bij deze dienst aanvragen of hier downloaden:

Europese burger - inschrijvingsformulier.pdf

niet-Europese burger - inschrijvingsformulier.pdf

Als je aan de voorwaarden voldoet, word je erkend als kiezer via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Je wordt persoonlijk van deze beslissing op de hoogte gebracht. Van zodra je als kiezer erkend bent, ben je ook verplicht om te stemmen.

Wat meebrengen?

uw identiteits- of verblijfsdocument

Prijs?

gratis

Opmerking:

Europese burgers kunnen zich ook reeds inschrijven voor de Europese verkiezingen van 2019.