Waterbewuste gemeente

Wat?

Merelbeke schreef zich, samen met vier andere gemeenten, in als pilootgemeente voor het project W: Wereldwijs met Water. Dat project is een initiatief van Join for Water NGO en loopt van 2017 tot en met 2021. Tijdens dat traject streven we samen naar een verandering van ons watergebruik en watergedrag in de scholen en de gemeente. Dit vanuit een visie ‘think global, act local’.

Door de bevolkingsgroei, de toenemende consumptie en de klimaatverandering komen de watervoorraden in de wereld meer en meer onder druk te staan. De schatting is dat tegen 2030 bijna de helft van de wereldbevolking in omstandigheden van ernstige waterstress zal leven.

De waterproblematiek is mondiaal, en ons consumptiegedrag bepaalt mee de waterbeschikbaarheid in die landen vanwaar de goederen komen, die wij hier consumeren. Velen zijn zich daar niet van bewust, maar wie wil werken aan de mondiale watercrisis, moet aandacht hebben voor zowel het water dat wij in Vlaanderen gebruiken (direct watergebruik) als het water dat in andere landen wordt gebruikt voor de productie van de goederen en diensten die wij invoeren en hier consumeren (indirect watergebruik).

Het project W wil een gedragsverandering teweeg brengen bij het bestuur en het personeel van de gemeenten en bij de leerlingen, leerkrachten en andere schoolpartners van de scholen in de deelnemende gemeenten.

Wil je meer weten? Lees er alles over via deze link.

 

Bekijk ook