Boekenquiz

In het boekenquizproject combineren we mediawijsheid met leesbevordering.
Alle leerlingen van de klas lezen hetzelfde boek.
Met een digitale quiz in de bibliotheek bekijken we zowel de inhoud als de vorm van dit werk.
Ook recensies over het boek en de auteur komen aan bod.
Op een speelse manier belichten we daarna mediawijze thema’s als bescherming van de privacy, creative commons, catfish, …
Onze boekenquiz beantwoordt aan vakoverschrijdende eindtermen als mediawijsheid en cultuuropvoeding.
De keuze van het boek gebeurt in overleg met de leerkracht. De bibliotheek voorziet voor elke leerling een exemplaar.

heidi.dhondt [at] merelbeke.be (subject: Boekenquiz) (Neem contact op met de bibliotheek (Heidi Dhondt) om een afspraak te maken.)

Bekijk ook