U bent hier

graag herstelling en plaatsen van paaltjes aan grasstrook: deel van openbare weg wordt stupgereden door vrachtwagens

Nieuwe melding

09 210 32 11

In deze buurt

Rid. A. Stas de Richellelaan

Verkeersgevaar Bottelare

25/01/2017 - In behandeling
Bekijk alle meldingen

Melding: graag herstelling en plaatsen van paaltjes aan grasstrook: deel van openbare weg wordt stupgereden door vrachtwagens

Edelarendries 1
Melding ID
M-17-01-20976
Gemeld op 02/01/2017
Status
Gemeld
Gemeld via
Website

Waar?

Edelarendries 1
grasstrook (maakt deel uit van openbare weg) ter hoogte van de Berrenstraat

Wat?

graag herstelling en plaatsen van paaltjes aan grasstrook: deel van openbare weg wordt stupgereden door vrachtwagens
Ter hoogte van de Edelarendries 1 en de Berrenstraat te Bottelare komt sedert enkele weken een vrachtwagen zich draaien. Hierdoor is de grasstrook aan de kant van de Edelarendries volledig stuk gereden. (foto's van enkele weken geleden in bijlage, nu is het nog erger). Graag herstelling van de graskant zodat we die zelf opnieuw kunnen onderhouden (gras afrijden in het seizoen ) en plaatsen van bvb stevige paaltjes.

Updates

07/04/2017
Actie
Toevoegen bericht aan burger
Bericht aan de burger
Geachte mevrouw, Vervolgend op ons bericht van 13 maart ll. kunnen wij u meedelen dat onze dienst groenbeheer - wellicht tot uw tevredenheid en zoals in dat bericht staat - de stukgereden berm in de Edelarendries, ter hoogte van de Berrenstraat, heeft hersteld. In de hoop u hiermee van dienst te zijn, groeten wij u, hoogachtend, i.o. ________________________________________ Francine DE CANCK administratief assistent interne zaken communicatiemanagement onthaal en informatie GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE | francine.de.canck@merelbeke.be hundelgemsesteenweg 353 | b 9820 merelbeke | t. +3292103285 | f. +3292103239 ________________________________________ Dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde bestanden, is enkel gericht aan de geadresseerde die hierboven is aangeduid. Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven. Elke verwijzing, commentaar, verspreiding of gebruik van dit bericht of van de inhoud door andere personen dan door de geadresseerde is strikt verboden. Indien u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen. Dit e-mailadres wordt door het gemeentebestuur Merelbeke in principe enkel ter beschikking gesteld aan haar personeel voor professionele doeleinden. Het gemeentebestuur Merelbeke kan, mits het eerbiedigen van het briefgeheim, kennis nemen van de inhoud van deze e-mail alsook van voorafgaande of volgende correspondentie die deel uitmaakt van deze ‘e-mailstring’. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling die werd ondertekend in overeenstemming met artikel 182 (en volgende) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Alle briefwisseling aan de gemeente wordt in principe gericht aan het college van burgemeester en schepenen. ________________________________________
13/03/2017
Actie
Toevoegen bericht aan burger
Bericht aan de burger
Geachte mevrouw, Vervolgend op onze ontvangstbevestiging op uw melding en in antwoord op deze melding kunnen wij u meedelen dat de dienst bruggen, wegen en waterlopen aan de stukgereden grasstrook in de Edelarendries geen paaltjes zal plaatsen, maar dat de strook wel hersteld zal worden van zodra alle risico op vorst eenmaal verdwenen is. In de hoop u hiermee van dienst te zijn, groeten wij u, hoogachtend, i.o. ________________________________________ Francine DE CANCK administratief assistent interne zaken communicatiemanagement onthaal en informatie GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE | francine.de.canck@merelbeke.be hundelgemsesteenweg 353 | b 9820 merelbeke | t. +3292103285 | f. +3292103239 ________________________________________ Dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde bestanden, is enkel gericht aan de geadresseerde die hierboven is aangeduid. Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven. Elke verwijzing, commentaar, verspreiding of gebruik van dit bericht of van de inhoud door andere personen dan door de geadresseerde is strikt verboden. Indien u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen. Dit e-mailadres wordt door het gemeentebestuur Merelbeke in principe enkel ter beschikking gesteld aan haar personeel voor professionele doeleinden. Het gemeentebestuur Merelbeke kan, mits het eerbiedigen van het briefgeheim, kennis nemen van de inhoud van deze e-mail alsook van voorafgaande of volgende correspondentie die deel uitmaakt van deze ‘e-mailstring’. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling die werd ondertekend in overeenstemming met artikel 182 (en volgende) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Alle briefwisseling aan de gemeente wordt in principe gericht aan het college van burgemeester en schepenen. ________________________________________
03/01/2017
Actie
Toevoegen bericht aan burger
Bericht aan de burger
Geachte mevrouw, Hierbij bevestigen wij de goede ontvangst van uw bericht dd. 2/1/2017, bij ons geregistreerd in de ingekomen briefwisseling op 3/1/2017, en wij danken u ervoor. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Uw melding werd bij ons opgenomen in het register van klachten en meldingen met als referentie 2017/002/W – 8162 en voor advies en eventueel verdere behandeling doorgegeven aan de bevoegde diensten. Van zodra de dienst onthaal en informatie over dat advies beschikt, brengen wij ook u daarvan op de hoogte. In de hoop u hiermee van dienst te zijn, groeten wij u, Hoogachtend, i.o. ________________________________________ Francine DE CANCK administratief assistent interne zaken communicatiemanagement onthaal en informatie https://www.merelbeke.be/nieuws/cadeaubon-merelbeke-het-ideale-kerstgeschenk GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE | francine.de.canck@merelbeke.be hundelgemsesteenweg 353 | b 9820 merelbeke | t. +3292103285 | f. +3292103239 ________________________________________ Dit e-mailbericht, inclusief bijgevoegde bestanden, is enkel gericht aan de geadresseerde die hierboven is aangeduid. Dit e-mailbericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of niet mag worden vrijgegeven. Elke verwijzing, commentaar, verspreiding of gebruik van dit bericht of van de inhoud door andere personen dan door de geadresseerde is strikt verboden. Indien u deze e-mail bij vergissing hebt ontvangen, gelieve de afzender dan onmiddellijk te verwittigen en de e-mail onmiddellijk te verwijderen. Dit e-mailadres wordt door het gemeentebestuur Merelbeke in principe enkel ter beschikking gesteld aan haar personeel voor professionele doeleinden. Het gemeentebestuur Merelbeke kan, mits het eerbiedigen van het briefgeheim, kennis nemen van de inhoud van deze e-mail alsook van voorafgaande of volgende correspondentie die deel uitmaakt van deze ‘e-mailstring’. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling die werd ondertekend in overeenstemming met artikel 182 (en volgende) van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen). Alle briefwisseling aan de gemeente wordt in principe gericht aan het college van burgemeester en schepenen. ________________________________________