U bent hier

Nieuwsbericht: 15 september 2017

Bekendmaking van een omgevingsvergunningsaanvraag en openbaar onderzoek

De heer Koenraad Ickroth heeft in naam van Cornerstones Development bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor het slopen van oude loodsen, verwijderen van verharding en wildgroei, afgraven van het terrein en oprichten van twee nieuwbouw meergezinswoningen met deels ondergrondse parking op de terreinen aan de Hundelgemsesteenweg 264 in Gent en de Hundelgemsesteenweg 2+ in Merelbeke. Het deel op Merelbeeks grondgebied is kadastraal gekend als eerste afdeling sectie A nummers 84/W en 84X.

Je kan de aanvraag van 18 september tot en met 18 oktober 2017 inkijken bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis (Hundelgemsesteenweg 353). In die periode van openbaar onderzoek kan je opmerkingen, bezwaren of standpunten indienen bij het college van burgemeester en schepenen van Merelbeke en/of van de stad Gent. Dat kan per brief of online via het omgevingsloket.

Praktisch:

Het gemeentehuis is elke werkdag open van 9 tot 12 uur en op woensdag ook van 14 tot 19.30 uur. Je vindt de dienst stedenbouw op de eerste verdieping, lokaal 110 - loket 6.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief