U bent hier

Nieuwsbericht: 6 november 2018

Droogte 2018 erkend als landbouwramp

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp.

Dit betekent dat landbouwers vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen indien zij een vergoeding wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend), via e-mail worden ingestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij door middel van het formulier dat u vindt op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp.

Vul de aanvraag volledig in en voorzie ze van de nodige bijlages zoals:

- een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd

- het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

 

Opheffing van het sproeiverbod
De regen en de gedaalde temperaturen zorgden wel voor een daling van het drinkwaterverbruik. Momenteel is het verbruik normaal voor de tijd van het jaar. Daarom wordt het sproeiverbod in Oost-Vlaanderen opgeheven. De gouverneur roept wel op spaarzaam te blijven omgaan met water.

  • Droogte
Droogte