U bent hier

Ondersteuning voor scholen

Wat?

Het lokaal bestuur zet op verschillende manieren in op ondersteuning van de onderwijspartners uit de gemeente.

Zowel inhoudelijk als financieel wordt er samengewerkt om elk kind gelijke ontwikkelingskansen te kunnen aanbieden. 

De ondersteuning kan gegroepeerd worden in 4 verschillende kanalen:

 

1. Scholenoverleg

Op regelmatige basis zit het lokaal bestuur samen met alle directies uit het basis- en secundair onderwijs om rond gemeenschappelijke thema's te werken. Samen werken we aan flankerend onderwijsbeleid en zetten we ons voor veilige schoolomgevingen, duurzaamheid, extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen, levenslang leren, kleuterparticipatie, taalstimulering, diversiteit, derde wereldproblematiek,...

 

2. subsidies en financiële ondersteuning

Het lokaal bestuur wil de scholen op verschillende manieren ondersteunen in hun dagelijkse werking, zodat zij net dat tikkeltje meer kunnen doen voor hun leerlingen.

2.1. subsidie educatieve projecten

Elke school die samen met een andere school of alleen een project binnen maatschappelijke thema's wil uitwerken bovenop het vaste aanbod van de scholen kan hiervoor een subsidie ontvangen.

Elk project of activiteit die gericht is op ouders of kinderen met als doel levenslang leren te stimuleren komt in aanmerking.

Aanvragen kan via het digitaal formulier.

Ben je op zoek naar inspiratie? Neem dan zeker eens een kijkje in de inspiratiegids onderwijs . Daar kan je heel wat ideeën voor educatieve projecten terug vinden.

2.2. Subsidie Mobiliteit

Het lokaal bestuur biedt financiële ondersteuning voor de praktische uitwerking van activiteiten buiten de schoolmuren voor kinderen uit het basisonderwijs.

Concreet betekent dit een subsidie voor mobiliteit, toezichten, vrijwilligers bij uitstappen.

Opgelet!

Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden door scholen in het basisonderwijs, de gemeentelijke school wordt uitgesloten van deze subsidie.

De kosten mogen niet doorgerekend worden op de maximumfactuur voor zover de toelage toereikend is.

Aanvragen kan via het digitaal formulier

2.3. Subsidie Sociale tolken

Communicatie met elke ouder is belangrijk. Het lokaal bestuur wil hier extra op inzetten door een tussenkomst te voorzien voor het inschakelen van sociale tolken bij gesprekken met anderstalige ouders.

Per schooljaar kan je tweemaal een aanvraag indienen, we voorzien een tussenkomst van 70 procent van de factuur.

Aanvragen kan via het digitaal formulier

2.4. Subsidie wereldburgerschap

Wil je graag met je klas of op school iets organiseren rond wereldburgerschap? Goed idee! Je kan hiervoor een subsidie aanvragen. Ideeën, tips en aanbod werd verzameld in een handig Overzicht mogelijke acties. Neem zeker ook eens een kijkje in de inspiratiegids onderwijs

Opgelet!

De periode waarop je kan indienen is beperkt, bekijk goed het reglement voor de specifieke bepalingen.

Aanvragen kan via het digitaal formulier

 

3. Educatief aanbod voor leerkrachten

Het lokaal bestuur voorziet bovendien in allerlei initiatieven om de Merelbeekse scholen te ondersteunen, zoals gratis zwembeurten, gratis boekenbakken, gratis auteurslezingen, goedkope cultuurvoorstellingen, gratis activiteiten in het kader van duurzaamheid en noord-zuidwerking ... Het educatieve aanbod voor scholen wordt jaarlijks gebundeld en digitaal beschikbaar gemaakt voor de leerkrachten.

4. Nieuwsbrief onderwijs

Wil je graag op de hoogte blijven van alle nieuwtjes vanuit het lokaal bestuur? Schrijf je dan op onze nieuwsbrief onderwijs.

Deze nieuwsbrief bundelt alle nieuwe projecten, activiteiten, nieuwtjes voor iedereen werkzaam in het onderwijs. De nieuwsbrief wordt per 2 maanden verzonden.

 

Bekijk ook

  • Centrum voor Leerlingenbegeleiding

  • Is je dochter of zoon geboren in 2019? Of wil je jouw kindje naar een andere lagere of kleuterschool laten gaan vanaf schooljaar 2021-2022? Meld het dan aan via het digitale aanmeldsysteem voor kleuter- en lager onderwijs.