U bent hier

Onderwijsbeleid

Wat?

  • Gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs

Het gemeentebestuur beschouwt het organiseren van kleuter- en lager onderwijs als een van haar kerntaken. Er wordt dan ook blijvend geïnvesteerd in de werking en uitbouw van GILKO Merelbeke met afdelingen in de Kloosterstraat, in de Bergwegel en in Lemberge.

  • Toelage flankerend onderwijsbeleid

Naast het gemeentelijke onderwijsaanbod worden ook de andere onderwijsnetten ondersteund. Jaarlijks hebben de Merelbeekse scholen recht op een toelage flankerend onderwijsbeleid. Langs deze weg wenst het gemeentebestuur de scholen te ondersteunen in hun werking en hen bij te staan in het ontwikkelen van creativiteit en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

  • Initiatieven en educatief aanbod voor scholen

De gemeente voorziet bovendien in allerlei initiatieven om de Merelbeekse scholen te ondersteunen, zoals gratis zwembeurten, gratis boekenbakken, gratis auteurslezingen, goedkope cultuurvoorstellingen, gratis activiteiten in het kader van duurzaamheid en noord-zuidwerking ... Het educatieve aanbod voor scholen wordt jaarlijks gebundeld en digitaal beschikbaar gemaakt voor de leerkrachten.

  • 'Brede school'

Het gemeentebestuur ijvert voor een verdere uitbouw van het concept ‘brede school’. Haar eigen onderwijsgebouwen worden opengesteld voor allerlei initiatieven: na de schooluren en tijdens weekends voor activiteiten van verenigingen en tijdens de vakantieperiodes voor speelpleinwerking en de sportkampen. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met het gemeenschapsonderwijs. De gemeentelijke Vrijetijdsateliers en het Muziekatelier vinden plaats in de gebouwen van Popelin Lyceum en het Technisch Atheneum. In de gebouwen van het Technisch Atheneum wordt een polyvalente sportzaal ter beschikking gesteld. Tijdens de vakantieperiodes is er bovendien speelpleinwerking in Go! Flora.

Bekijk ook

  • Centrum voor Leerlingenbegeleiding

  • Is je dochter of zoon geboren in 2019? Of wil je jouw kindje naar een andere lagere of kleuterschool laten gaan vanaf schooljaar 2021-2022? Meld het dan aan via het digitale aanmeldsysteem voor kleuter- en lager onderwijs.