U bent hier

Overzicht Coronamaatregelen

Wat?

Zowel de federale als de Vlaamse overheid, maar ook het lokaal bestuur Merelbeke nemen de nodige aanvullende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus verder in te dijken.

Laatste update maandag 7 juni 2021 - Overlegcomité 4 juni 2021. Bekijk ook de uitgebreide info over de Vlaamse maatregelen , de federale maatregelen en de provinciale maatregelen.

Algemene regels

 • Draag waar nodig je mondmasker. De meest recente regels vind je hier.
 • Beperk je sociale contacten. Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben per zes weken. 1,5 meter afstand is dan niet nodig.
 • Nodig je iemand uit bij je thuis? Je mag 2 personen op hetzelfde moment ontvangen. Dit moeten twee personen zijn die samenwonen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Je moet 1,5 meter afstand houden, behalve van de persoon met wie je dicht contact hebt.
 • Spreek je buiten af? Buiten mag je met een groep van maximum 10 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens mag je met maximum 3 personen op straat zijn.
 • Je mag je op straat lopen met de personen met wie je samenwoont. Dit mogen meer dan 3 personen zijn. Dit is een uitzondering.

Economie

Winkels zijn open

 • Je mag met maximum één extra persoon winkelen. Dit moet een persoon zijn waarmee je samenwoont.
 • Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
 • Je mag maximum 30 minuten winkelen.
 • Draag een mondmasker. Het is verplicht.
 • Markten zijn toegestaan. Ook professionele brocante- en rommelmarkten mogen buiten plaatsvinden.
 • De nachtwinkel is open tot 22:00 ‘s avonds.
 • Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open. Bijvoorbeeld: pedicure, schoonheidsspecialist.

Horeca

 • Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8 uur 's ochtends naar 5 uur 's ochtends.
 • Vanaf 9 juni wordt het sluitingsuur van cafés en restaurants voor zowel binnen als buiten gewijzigd tot 23:30 uur ’s avonds
  • Je mag alleen maar buiten zitten.
  • Je mag met maximum 3 andere personen (vier in totaal) aan tafel zitten. Of met de mensen met wie je samenwoont.
  • Je moet aan tafel blijven zitten. Je moet geen mondmasker dragen.
  • Moet je even van tafel om naar de wc te gaan of te betalen? Draag wel een mondmasker
  • Heb je een café of restaurant ? Lees hier de gids van FOD Economie.
 • Striktere controles op telewerk. De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt. Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.
 • Dierentuinen mogen open blijven en dit volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.
 • Vakantieparken en campings zijn open. Hotels en B&B's blijven open.

Onderwijs

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs opnieuw voltijds in de klas doorgaan. 

Zorg

Een bezoek aan een woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 2 vaste bezoekers, die zich vooraf moeten registreren. Kinderen jonger dan 12 zijn niet toegelaten, andere kinderen mogen wel bezoeken als ze zich registreren als vaste bezoeker.
Opgelet: in bepaalde woonzorgcentra is een beperkte bezoekersregeling van toepassing. Alle info over de regeling vind je op de website van Zorgband Leie & Schelde.

Vrije Tijd

Vanaf 8 mei kunnen activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

JEUGD

 

Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk.

Er wordt gevraagd dat kinderen en jongeren kiezen voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo wordt het aantal wisselende contacten van kinderen en jongeren zoveel mogelijk beperkt.

Buitenspeeltuinen blijven open.

 

CULTUUR

SPORT

 • Zwemmen kan op afspraak en mits in acht nemen van de nodige maatregelen.
 • Indoor sporten is niet langer mogelijk.
 • Outdoor sporten kan wel nog, individueel of met maximaal 4 personen personen (indien de afstandsregels worden gerespecteerd en in clubverband voor kinderen -13 jaar).

EVENEMENTEN

 

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

 • Vanaf 8 mei kunnen evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen.
  Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.  
 • De wekelijkse markt op donderdag gaat door. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni. 

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.

Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.
 

Begrafenissen, huwelijken en erediensten

 • De gebouwen waar erediensten of niet-confessionele morele dienstverlening plaatsvinden, blijven open.
 • Er mogen in deze gebouwen, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw,  maximaal 15 personen binnen of 50 personen buiten en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter tegelijkertijd aanwezig zijn. Kinderen tot en met 12 jaar, de bedienaar van de eredienst en de ambtenaar van de burgelijke stand zijn daarin niet meegerekend.
 • Deze beperking geldt dus ook voor burgerlijke huwelijken in het gemeentehuis.
 • Begrafenissen mogen met maximum 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter binnen of buiten.

Mobiliteit

 • Rijexamens en rijlessen zijn heropgestart
 • Technische keuringen van voertuigen blijven mogelijk

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Internationaal reisverkeer

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.
Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.
Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

 
Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland
•    Terugkeer uit groene of oranje zone: Geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
•    Terugkeer uit rode zone: Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test  (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
•    Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
•    Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”): Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
•    Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

Aankomst in België als niet-inwoner
•    Aankomst vanuit groene of oranje zone: Geen verplichting tot test of quarantaine.

•    Aankomst vanuit rode zone: Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.

​​​​​​​De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.

•    Aankomst van buiten de Europese Unie: Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
•    Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”): Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden.  Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden
 

Vertrek naar het buitenland
Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.
Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden
Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.
Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen
Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

 

Meer info over reizen: https://diplomatie.belgium.be/nl

Volgend Overlegcomité

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

•    Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
•    Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
•    Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
•    Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
•    Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
•    Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
•    Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
•    Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
•    Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
•    Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/overlegcomite-vrij-en-veilig-reizen-tijdens-de-zomer