U bent hier

Legalisatie van Vlaamse getuigschriften en diploma's

Wat?

Als u met een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland wilt werken of studeren, kan het nodig zijn om deze document hier te laten legaliseren. U kunt dit navragen bij de ambassade of het NARIC-centrum van het land waar u wilt werken of studeren.   

De legalisatie van een diploma of getuigschrift betekent dat een handtekening (van een persoon uit het onderwijs zoals een rector, hoogleraar, directeur, lid van de Examencommissie ...) op het diploma of getuigschrift wordt 'echt verklaard'.

Voorwaarden

De documenten (diploma's, getuigschriften, rapporten, attesten, puntenlijsten, ...) zijn uitgereikt door een erkende Vlaamse onderwijsinstelling (vb. een basisschool, een school voor secundair onderwijs, een hogeschool of universiteit, een instelling uit het volwassenenonderwijs, ...). De documenten moeten voorzien zijn van een handtekening, naam en functie van iemand van de instelling. Als er geen (leesbare) handtekening aanwezig is kan het document niet gelegaliseerd worden.

In principe moet u het originele document laten legaliseren, maar u kunt ook een aantal voor eensluidende kopieën laten legaliseren. Dit zijn kopieën van het originele document waarop een originele handtekening van iemand van de onderwijsinstelling is aangebracht om de echtheid van het document te staven. Het is mogelijk dat het land waar u naartoe gaat enkel gelegaliseerde originele documenten aanvaardt en geen gelegaliseerde kopieën.

Om in het buitenland te kunnen werken of studeren, is het mogelijk dat u ook een vertaling van uw getuigschrift of diploma nodig hebt. Hiervoor kunt u terecht bij uw school of bij een beëdigd vertaler.

Hoe?

U kunt de legalisatie ter plaatse afhandelen, maar ook per post. 

Ter plaatse

Neem de documenten mee naar de Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen). De legalisatie gebeurt onmiddellijk. 

  • U kunt zelf langskomen, maar mag ook iemand anders sturen. U hoeft geen volmacht te geven. 
  • U mag zich ook aandienen met documenten die door uw school vertaald zijn (Frans of Engels).

Hierna hebt u nog een internationaal erkende stempel nodig, de 'Apostille van Den Haag', van de Dienst legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken. Als uw documenten vertaald zijn door een beëdigd vertaler moet u zich eerst wenden tot de Federale overheidsdienst Justitie en daarna tot de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken voor de ‘Apostille van Den Haag’.

Per post

Stuur uw aanvraag voor legalisatie per aangetekend schrijven naar

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Dienst Legalisatie diploma’s, lokaal 2A36 t.a.v. Griet Muylaert

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

Vermeld uw adresgegevens zodat de documenten na de legalisatie naar u teruggezonden kunnen worden. 

Daarna hebt u nog een internationaal erkende stempel, de 'Apostille van Den Haag', nodig van de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Prijs?

  • De legalisatie bij Dienst Legalisatie diploma's van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (NARIC-Vlaanderen) is gratis.
  • De legalisatie bij de Federale Overheidsdienst Justitie is gratis.
  • De Apostille bij Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken kost 20 euro (per document). 

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst bevolking en burgerlijke stand
Gemeentehuis (gelijkvloerse verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(22/07) tot

Contact

  • 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

  • Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

  • Een eensluitend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd word op de echtheid.

  • Legalisatie is de vaststelling dat een document afgegeven is door een daartoe bevoegd persoon én dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort.