U bent hier

Grafconcessies en concessies voor columbaria

Wat?

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Hoe?

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Prijs?

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst bevolking en burgerlijke stand
Gemeentehuis (gelijkvloerse verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag:Gesloten
Eerstvolgende openingsdag:(25/02) tot

Contact

 • 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties.

 • Als een Belg in het buitenland overlijdt dat moeten er er instanties in het betreffende land verwittigd worden.

 • Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood.

 • Na het opmaken van de overlijdensakte levert de burgerlijke stand uittreksels uit de overlijdensakte af.

   

 • De registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

 • Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren.

 • Tijdens je leven kan je vrijwillig je laatste wilsbeschikking laten registeren bij de dienst burgerzaken.

 • Na uw dood kan u een zeer waardevolle dienst bewijzen aan uw medemensen door uw lichaam af te staan aan de wetenschap.

 • Er zijn zes begraafplaatsen: Merelbeke-centrum, Lemberge, Bottelare, Munte, Schelderode en Melsen, elke dag toegankelijk van zonsopgang  tot zonsondergang.

 • De keuze tussen begraven of cremeren is een van de belangrijkste beslissingen rond de uitvaart.

 • De langstlevende partner kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat vrij afhalen.