U bent hier

Orgaandonatie

Wat?

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u daar nu al over nadenkt en u registreert als donor.

Voorwaarden

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:

 • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
 • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Hoe?

Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

 • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven
 • of als uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat uw wil wordt gerespecteerd, kunt u uw keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in, en laat het registreren bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. U kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Prijs?

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

Dienst bevolking en burgerlijke stand
Gemeentehuis (gelijkvloerse verdieping)
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot en van tot
Morgen: tot

Contact

 • 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook

 • Als een Belg in het buitenland overlijdt dat moeten er er instanties in het betreffende land verwittigd worden.

 • Euthanasie wordt erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood.

 • Na het opmaken van de overlijdensakte levert de burgerlijke stand uittreksels uit de overlijdensakte af.

   

 • De registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

 • Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren.

 • Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.

 • Tijdens je leven kan je vrijwillig je laatste wilsbeschikking laten registeren bij de dienst burgerzaken.

 • Na uw dood kan u een zeer waardevolle dienst bewijzen aan uw medemensen door uw lichaam af te staan aan de wetenschap.

 • Er zijn zes begraafplaatsen: Merelbeke-centrum, Lemberge, Bottelare, Munte, Schelderode en Melsen, elke dag toegankelijk van zonsopgang  tot zonsondergang.

 • De keuze tussen begraven of cremeren is een van de belangrijkste beslissingen rond de uitvaart.

 • De langstlevende partner kan tot de helft van het bedrag dat op alle rekeningen samen staat vrij afhalen.