Adresopzoeking

Wat?

U bent op zoek naar het adres van een andere persoon? Hou er dan rekening mee dat het meedelen van informatie uit de registers aan strenge voorwaarden onderworpen is omwille van de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Informatie op een uittreksel of bewijs met vermelding van

1. Uw eigen gegevens

Uiteraard kan u een uittreksel of een bewijs krijgen met informatie die uw eigen gegevens omvatten. U hoeft geen bijzonder belang te doen blijken. Naast uzelf kan ook uw wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde een aanvraag doen (bv. bewijs van woonst, van nationaliteit, samenstelling van het gezin ...).

2. Gegevens over derden

U kunt enkel een uittreksel of getuigschrift verkrijgen met informatie over een andere inwoner (derde) indien dat door of krachtens de wet wordt voorgeschreven of toegestaan. De documenten moeten dus nodig zijn voor het opstarten of uitvoeren van een wettelijke procedure waarbij het vereist is de woonplaats te kennen van de persoon tegen wie de procedure gericht is.

Dat gebeurt op schriftelijk en gemotiveerd verzoek bij:

 • de ingebrekestelling van een schuldenaar
 • de betekening van de overdracht van de schuldvordering aan de schuldenaar
 • de bepaling van de plaats waar de betaling van de schuld moet gedaan worden
 • een beslaglegging
 • een dagvaarding voor het gerecht
 • een summiere rechtspleging om een betaling te bevelen
 • een rechtspleging betreffende de huur van goederen
 • de betekening en kennisgeving van de akten van rechtspleging
 • de levering van het bewijs van een feitelijke scheiding in het kader van de echtscheidingsprocedure
 • het bezoekrecht, hoederecht of andere procedures i.v.m. minderjarigen
 • de vorderingen van de echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten en hun huwelijksvermogenstelsel
 • de vorderingen tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet
 • een verzoekschrift op tegenspraak

Niet-toegestane adresopzoekingen zijn onder andere

 • aanvragen in het kader van (school)reünies
 • aanvragen van vrijetijdsorganisaties die adresgegevens van bepaalde doelgroepen vragen (bv. een jeugdbeweging die de adressen vraagt van alle zesjarigen in een bepaalde buurt)
 • aanvragen tot het meewerken aan bepaalde televisieprogramma’s waarbij familie of vrienden worden opgespoord …

Contact & openingsurenOpeningsuren en contact

Waar?

dienst Burgerzaken
Gemeentehuis
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke

Openingsuren

Vandaag: tot
Morgen: tot
enkel op afspraak

Contact

 • Afspraak burgerlijke stand - 09 210 32 40
 • Afspraak niet-Belgen - 09 210 32 35
 • Algemene informatie - 09 210 32 30
burgerzaken [at] merelbeke.be

Bekijk ook