Daisy Poriau

Contact

0497 68 92 04
daisy.poriau [at] merelbeke.be
Functies
6e schepen
Bevoegdheden

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, sociaal beleid en armoede, gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid, tewerkstelling, seniorenbeleid, toerisme, residuaire OCMW materies.