Kristof De Bel

Contact

09 210 32 01
kristof.de.bel [at] merelbeke.be
Hundelgemsesteenweg 353
9820 Merelbeke
Functies
Secretaris / waarnemend algemeen directeur
Bevoegdheden

De algemeen directeur

  • staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten
  • staat aan het hoofd van het gemeentepersoneel
  • is bevoegd voor het dagelijkse personeelsbeheer
  • rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen
  • woont de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij
Vast bureau

Elke werkdag van 9 tot 12 uur.